Sākas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve

Lai uzlabotu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ) mācību vidi un pilnveidotu materiāli tehnisko bāzi, no 23.aprīļa skolā uzsākti pārbūves darbi.

Jau no 16.aprīļa līdz vasaras brīvlaikam skolas audzēkņiem nodarbības notiks VPĢ darbmācības korpusā, kuru pārbūves darbi neskars, Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras 2.vidusskolā un Vidzemes Augstskolas ēkās, tādējādi nodrošinot iespēju turpināt mācību procesu. Aprīļa sākumā VPĢ vadība tikās ar audzēkņu vecākiem, lai informētu par mācību procesa organizēšanu skolas ēkas pārbūves laikā šajā un nākamajā mācību gadā. Pirms jaunā mācību gada sākuma aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv.

Pārbūvējot VPĢ, tiks uzlabota drošība un telpu izkārtojums. Skolā paredzēts nomainīt elektroinstalāciju un gaismekļus, sakārtot apkures sistēmu un ūdens apgādi, izbūvēt pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu ar rekuperāciju, kā arī izbūvēt jaunu ugunsdrošības sistēmu. Mācību kabineti tiks aprīkoti ar mūsdienīgām ergonomiskām mēbelēm un jauniem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem. Skolēnu grupu darbiem tiks izveidota atsevišķa tam paredzēta telpa, kas būs aprīkota ar bezvadu internetu un ergonomiskām mēbelēm. Mācību procesa modernizācijai plānots izveidot un aprīkot multimediju telpu un robotikas laboratoriju. Ēkas cokolstāvā no diviem informātikas kabinetiem un laboratorijas tiks izveidots viens informātikas kabinets ar bīdāmu sienu un stacionārajiem datoriem, kā arī paredzēts ierīkot modernus dabaszinību kabinetus.

Būvdarbus saskaņā ar SIA „SKONTO BŪVE” izstrādāto būvprojektu un SIA “Graydesign” izstrādāto interjera projektu veiks SIA „R.K.C.F. RENESANSE”. VPĢ būvdarbu izmaksas plānotas 1528294,77 EUR apmērā. Būvuzraudzību veiks SIA “TRANZIT ASK” par līgumsummu 22801,24 EUR.

VPĢ pārbūves darbi paredzēti projekta „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 9 455 347 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 5 327 520 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” – 3 729 264 EUR, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības un valsts finansējums – 1 598 256 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko plānots finansēt no pašvaldības – 4 127 827 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gada beigām. Projekts SAM 8.1.2. “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ir iesniegts Valmieras pilsētas pašvaldības vērtēšanas komisijai. Tehniskās dokumentācijas izskatīšanai tiek piesaistīts būveksperts. Projekta vērtēšana Valmieras pilsētas pašvaldībā notiek projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 46 666.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.

Aicinām VPĢ audzēkņus un viņus vecākus skolas pārbūves laikā būt saprotošiem, lai jau salīdzinoši drīz varētu atgriezties un mācību procesu turpināt skaistākā, modernākā un drošākā skolā.