Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Tēma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

09.11.2021

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Projekta īstenotājsValmieras novada pašvaldībaProjekta nosaukumsSabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā Nr. 9.3.1.1/19/I/043Finansēšanas avotsDarbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un…

Lasīt vairāk
31.10.2021

Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas

Projektā iesaistītās pilsētas: Ventspils un Valmiera Projekta nosaukums: Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas (Next Generation Micro Cities of Europe) Projekta mērķis: Veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi. Projektā…

Lasīt vairāk
17.06.2021

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 2. kārta

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaFinansēšanas avots:Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās"Projekta nosaukums:Dienesta viesnīcas Ausekļa…

Lasīt vairāk