Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā

Projekta nosaukumsPakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā
Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība (bijusī Kocēnu novada dome)
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš01.07.2019. – 31.03.2024.
Projekta kopējās izmaksas943 874,58  EUR, no kuriem ERAF finansējums 464 952,62 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums378 776,87 EUR
Projekta mērķisIzveidot Valmieras novadā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Rezultāti, aktivitātes1) sociālās rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās ir paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba, kas paredzēta bērnu veselības uzlabošanai ar biežu elpceļu saslimšanai un sensorā istaba:
Projekta rezultātā – plānoto pakalpojumu saņēmējus skaits ir 17;
2) grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem, ir paredzēti dzīvokļi 14 personām pietuvinot viņu ikdienas dzīvi ģimeniskai videi, paredzot kopīgu atpūtas telpu un virtuvi:
Projekta rezultātā – izveidoto dzīvokļu skaits nodrošinās dzīves vietu 14 personām ar GRT;
3) dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēts ir 8 vietām. Paredzēts attīstīt sociālās prasmes, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzraudzība, individuāls atbalsts visas dienas garumā:
Projekta rezultātā – izveidotais aprūpes centrs sniegs pakalpojumus vienlaicīgi 8 personām ar GRT, bet pakalpojumu saņēmēju skaits plānots līdz 16;
4) specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem ir paredzētas 8 vietām. Specializētās darbnīcās varēs nodarbināt personas apgūstot darba iemaņas ikdienā:
Projekta rezultātā – specializēto darbnīcu piedāvājumu vienlaicīgi varēs apmeklēt 8 personas, bet pakalpojumu saņēmu skaits ir plānots sasniegt līdz 10 personām.
Publicitāte2020. gada jūnijs Tematiskais izdevums “Deinstitucionalizācija Vidzemē” (jūnijs) 
29.07.2020. Kocēnu novadā veido speciālo sociālo pakalpojumu centru cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem
12.09.2020. Veido infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā
16.12.2020. Parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā
29.12.2020. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā
29.06.2021. Vaidavā veido sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
27.09.2021. Vaidavā veido infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
25.03.2022. Vaidavā turpina veidot infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
30.04.2022. Vaidavā īsteno infrastruktūras uzlabošanas darbus grupu dzīvokļa vides pieejamībai (www.valmierasnovads.lv)
15.08.2022. Vaidavā turpinās infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai (www.valmierasnovads.lv)
07.10.2022. Turpina veidot infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā (www.valmierasnovads.lv)
02.12.2022. Vaidavā turpinās vides pieejamības pilnveidošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai (www.valmierasnovads.lv)
20.03.2023. Turpinās vides pieejamības pilnveidošanas process deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā (www.valmierasnovads.lv)
26.04.2023. Attīstot infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, Vaidavā turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi (www.valmierasnovads.lv)
06.09.2023. Noslēgumam tuvojas vides pieejamības pilnveidošanas process deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā (www.valmierasnovads.lv)
09.11.2023. Noslēgumam tuvojas vides pieejamības pilnveidošanas process deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā (www.valmierasnovads.lv)
11.12.2023. Vaidavā noslēgumam tuvojas infrastruktūras izveide sociālo pakalpojumu attīstībai (www.valmierasnovads.lv)
18.12.2023. Vaidavā noslēgumam tuvojas infrastruktūras izveide sociālo pakalpojumu attīstībai (informatīvais izdevums)