Pašvaldības ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes uzlabošana

Pašvaldības ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes uzlabošana

Projekta datums: 16.11.2023

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022. gada 17. augusts līdz 2023. gada 16. novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 641 171,60
ERAF finansējumsEUR 344 403,52
Valsts budžeta dotācijaEUR 15 194,27
Pašvaldības līdzfinansējumsEUR 281 573,81
Projekta mērķiSamazināt ēkas primārās enerģijas patēriņu par 112 259,78 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju par 4,318 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. Ēkas enerģijas patēriņa samazinājums ļaus būtiski samazināt pašvaldības izdevumus par siltumapgādi un elektroenerģiju
Projekta galvenās aktivitātes Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:
a) Ārsienu siltināšana;
b) Jumta siltināšana;
c) Esošo stikloto konstrukciju nomaiņa pret jauniem logiem un esošās jumta lūkas nomaiņa pret jaunu;
d) Pamatu siltināšana.

Būvniecības dokumentāciju – apliecinājuma karti izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Grand Eko”, būvdarbus veic SIA “EKERS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “NORD INDUSTRY”.
RezultātiSamazināsies pašvaldības izdevumi par siltumapgādi un elektroenerģiju, vienlaikus atbrīvojot pašvaldības līdzekļus, kurus var novirzīt sociālekonomisko jautājumu risināšanai. Papildus, īstenojot projektu, pieaugs īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša vide ēkas darbiniekiem un apmeklētājiem.
Publicitāte13.10.2022. Siltinās pašvaldības biroja un sociālo pakalpojumu ēkas daļas Vaidavā (www.valmierasnovads.lv)
11.12.2023. Vaidavā, Skolas ielā 1 veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (www.valmierasnovads.lv)
18.12.2023. Vaidavā, Skolas ielā 1 veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi (informatīvais izdevums)

Projekta logo

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai