Siltinās pašvaldības biroja un sociālo pakalpojumu ēkas daļas Vaidavā

Siltinās pašvaldības biroja un sociālo pakalpojumu ēkas daļas Vaidavā

Valmieras novada pašvaldība sākusi īstenot energoefektivitātes uzlabošanas projektu pašvaldībai piederošajā ēkā Vaidavā, Skolas ielā 1.

Projekta mērķi ir samazināt ēkas primārās enerģijas patēriņu par 112 259,78 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju par 4,318 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. Ēkas enerģijas patēriņa samazinājums ļaus būtiski samazināt pašvaldības izdevumus par siltumapgādi un elektroenerģiju. Papildus, īstenojot projektu, pieaugs īpašuma vērtība un ilgtspējība, kā arī tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša vide ēkas darbiniekiem un apmeklētājiem.

Projekta ietvaros siltinās ēkas pamatus, ārsienas un jumtu, kā arī nomainīs esošo stikloto konstrukciju pret jauniem logiem un esošās jumta lūkas pret jaunām.

Projekts paredz siltināt abas ēkas daļas: vienstāva korpusu, kur atrodas biroju telpas, kā arī divstāvu korpusu, kas projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” ietvaros, tiek pārbūvēts par:

  • sociālās rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem..
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Būvniecības dokumentāciju – apliecinājuma karti izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “Grand Eko”, būvdarbus veic SIA “Ekers”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Nord Industry”.

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš: 17.08.2022. – 16.11.2023.

Projekta kopējās izmaksas: Kopējās izmaksas 641 171,60 EUR, no kurām ERAF finansējums 344 403,52 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 15 194,27 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 281 573,81 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai