Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Projekta datums: 29.02.2020

Projekta logo:

Projekta iesniedzējs:Siguldas novada dome
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada marts– 2020.gada februāris.
Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:1 294 117,65 euro
Pašvaldības līdzfinansējums:12 % no projekta kopējām attiecināmām Valmieras pilsētas pašvaldības izmaksām- 155 294.12 euro
Projekta mērķis:Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 
Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā: Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija ar pagraba tīklojuma virskārtas nostiprināšanu, nodrošinot valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un ilgtermiņa attīstību;
Jauna apjoma – Valmieras pils kultūrvides centra ēkas celtniecība ZR daļā, izveidojot patstāvīgu segtu caurskatāma materiāla konstrukciju;
Pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide; 
Pils teritorijas infrastruktūras attīstība;
Būvuzraudzība un autoruzraudzība;
Projekta publicitātes pasākumi. 
Projekta publicitāte:06.03.2018. “Astoņās pašvaldībās Gaujas lokos atjaunos un attīstīs kultūrvēsturiskā mantojuma objektus” (www.valmierasnovads.lv)
19.07.2018 Notiek Valmieras pils ZR korpusa arheoloģiskā izpēte (www.valmierasnovads.lv)
14.08.2018. Atrastas vairākus gadsimtus senas laika liecības (www.valmierasnovads.lv)
12.09.2018. Aicina uzzināt par pils attīstību (www.valmierasnovads.lv)
21.12.2018. Nobeigumam tuvojas Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekta izstrāde (www.valmierasnovads.lv)
01.03.2019. Iespējams iepazīties ar Valmieras pils ZR korpusa arheoloģiskās izpētes rezultātiem (www.valmierasnovads.lv.)
28.06.2019. Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekta izstrāde tuvojas noslēgumam  (www.valmierasnovads.lv)
09.09.2019. Izstrādāts Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekts (www.valmierasnovads.lv)
23.12.2019. Notiek iepirkums Valmieras pils kultūrvides centra būvniecībai (www.valmierasnovads.lv)
30.03.2020. Turpinās Valmieras pils kultūrvides centra attīstība (www.valmierasnovads.lv)
30.06.2020. Noslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību (www.valmierasnovads.lv)
23.07.2020. Valmieras vecpilsētā sākušies būvdarbi (www.valmierasnovads.lv)
10.08.2020. Analizē senās pils mūrjavas (www.valmierasnovads.lv)
21.12.2020. Top Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcija (www.valmierasnovads.lv)
31.03.2021. Atsāksies Valmieras pils ziemeļrietumu mūru restaurēšana (www.valmierasnovads.lv)
30.06.2021. Topošajā Valmieras kultūrvides centrā noslēgušies betonēšanas darbi (www.valmierasnovads.lv)
30.09.2021. Pabeigta Valmieras pils mūra atjaunošana un konservācija, turpinās Valmieras kultūrvides centra ēkas būvniecības darbi (www.valmierasnovads.lv)
20.04.2022. Jauns skatījums uz Valmieras vēsturi cauri gadsimtiem (www.valmierasnovads.lv)
04.08.2022. Vides pieejamība Valmieras kultūrvides centra ēkai (www.valmierasnovads.lv)
27.10.2022. Valmierā aicina uzzināt par senajiem darbarīkiem (www.valmierasnovads.lv)
01.11.2022. Valmieras muzeja jaunajā ēkā novietots pirmais eksponāts (www.valmierasnovads.lv)
15.05.2023. Baltijas valstu restauratoru triennālē prezentēs Valmieras muzeja ekspozīcijas priekšmetu izpētes analīzes rezultātus (www.valmierasnovads.lv)
24.05.2023. Jaunās ekspozīcijas nosaukums – senais Valmieras vārds “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
11.07.2023. Valmieras pils jaunā apjoma tapšana (www.valmierasnovads.lv)
17.07.2023. Ko atklās “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
18.07.2023. Noslēgusies Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
19.07.2023. Valmieras pils teritorijā atklāta ekspozīcija “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
13.11.2023. “Eksporta un inovācijas balva 2023” nominēta arī jaunā ekspozīcija “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
15.12.2023. “Eksporta un inovācijas balva 2023” kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” balvu saņem Valmieras Muzeja ekspozīcija “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)