Jauns skatījums uz Valmieras vēsturi cauri gadsimtiem

Jauns skatījums uz Valmieras vēsturi cauri gadsimtiem

Valmieras vecpilsētā, kur ir senās Valmieras pils mūri un vecākās ēkas, norit Valmieras kultūrvides centra būvniecība. Topošajā ekspozīcijā “de Woldemer”, kas būs saistoša gan bērniem, gan pieaugušajiem, arheoloģiskie atradumi un pētījumi dažādu valstu arhīvos ļaus ieraudzīt Valmieras vēsturi jaunā skatījumā.

“Valmiera vēsturiski nav atrauta no Eiropas. Līdz ar to Hanzas tēma labi parāda, kā Valmiera ierakstās plašākā Eiropas kontekstā, piemēram, tirdzniecībā,” tā par Valmieras vēsturi saka Valmieras muzeja vēsturnieks Dāvis Pumpuriņš.

Valmieras kultūrvides centra ēkā būs skatāma ekspozīcija piecās valodās par Valmieru kā Hanzas pilsētu un Valmieras pili. Apmeklētājus ieskaus restaurētie pils mūri, radot sajūtu par atrašanos kādā no pils telpām. Bet, piemēram, kartē, kas nosegs vienu sienu, varēs aplūkot Hanzas jūras un sauszemes ceļus.

Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Liene Rokpelne stāsta, ka “lielākā daļa vitrīnu būs veidotas tā, lai tām var apiet apkārt un gūt pilnu skatījumu uz priekšmetu. Speciāli ekspozīcijai, piemēram, būs izveidots mūzikas instruments, kuru apmeklētāji varēs spēlēt, lai iegūtu vargānam līdzīgu skaņu”.

Ekspozīcijā būs skatāms arī pils modelis, lai apmeklētāji varētu rekonstruēt pils attīstību. “Gan lieliem, gan maziem būs iespējams spēlēties ar klučiem un tādējādi kļūt par pils celtniekiem. Miniatūrajā modelī būs skatāms pils apjoms, dažādas tās daļas – galvenā pils, priekšpils un bastioni. Būs redzams tas, kā veidojas aizsardzības sistēma,” stāsta vēsturnieks D. Pumpuriņš.

Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinātu tā apskates pieejamību Valmieras vecpilsētā, turpinās gan Valmieras kultūrvides centra ēkas būvniecības darbi, gan ekspozīcijas izveides darbi projektā “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laiku lokos”.

Līdz šim jaunbūvei ir uzstādītas stikla konstrukcijas un izbūvētas inženierkomunikācijas, izolētas un iebetonētas grīdas, izbūvēti griesti un pabeigti jumta izolēšanas darbi. Tuvākajā laikā ir plānots pabeigt jumta hidroizolācijas membrānas ieklāšanas un apdares darbus, kā arī samontēt sadalnes, uzstādīt liftu, gaismekļus un dūmu lūku. Arī pārbūves daļai ir atsākušies darbi un norisinās koka konstrukciju atjaunošana jeb bojāto elementu nomaiņa un protezēšana, lifta šahtas un inženierkomunikāciju izbūve. Procesā ir arī pamatu sagatavošana terases atjaunošanai.

Šobrīd ir noslēgušies 95% restaurācijas daļas darbi. Projekta īstenošanas periodā ir veikti arī arheoloģiskie izrakumi, kas Valmieras muzejam ir snieguši gan jaunus materiālus, gan iespēju precīzāk datēt esošos.

Valmieras pils kultūrvides centra izveidi īsteno Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Projekts paredz Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservāciju, jaunā Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveidi. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR.

Foto: Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekts