Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekta izstrāde tuvojas noslēgumam

Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekta izstrāde tuvojas noslēgumam, tas ir grafisko un teksta dokumentu kopums, kas apkopo visus nepieciešamos tehniskos risinājumus būvniecības ieceres īstenošanai.

Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvalde, atkārtoti izskatot pilnsabiedrības “ZGT” izstrādāto Valmieras pils kultūrvides centra būvprojektu, iesniegusi projektētājiem komentārus un ierosinājumus tā uzlabošanai. Pašlaik projektētāji strādā pie pēdējo precizējumu veikšanas, lai to varētu iesniegt apstiprināšanai Valmieras pilsētas Būvvaldē. Ja tā saskaņos projektu, tad tiks uzsākts iepirkuma process par būvniecības darbu veikšanu.

Valmieras pils kultūrvides centram ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.

Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās būvdarbi