Iespējams iepazīties ar Valmieras pils ZR korpusa arheoloģiskās izpētes rezultātiem

2018.gada vasaras vidū Valmieras pils ZR (ziemeļrietumu) korpusa aizgruvušajā pagrabtelpā notika arheoloģiskā izpēte, kas saistīta ar plānoto Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību. Arheoloģiskās izpētes laikā atrastās vēstures liecības tika nogādātas Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā, kur veikta to pirmapstrāde un izpēte, kā rezultātā sagatavots arī konspektīvs ziņojums par arheoloģisko izrakumu rezultātiem un detalizēts veikto darbu pārskats.

Ar pārskatu par 2018.gadā veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem un to rezultātā iegūtajām vēstures liecībām Valmieras pilī iespējams iepazīties ikvienam interesentam. Pārskats pieejams šeit.

Arheoloģiskās izpētes laikā atrastās kultūrvēsturiskās liecības, pēc pārskata izveidošanas, 2019. gada janvārī nodotas pastāvīgā glabāšanā Valmieras muzejam. Daļa no 194 senlietām jau šogad tiks restaurētas, lai 2020. gadā iekļautu Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijā.

Izpētes procesā tika atrastas tādas vēstures liecības – būvkeramika, pils jumtu kārniņi, krāsns podiņi, jātnieka piesis, svečturis, šaujamieroča mēlīte, naži, katla malas fragments un naglas, zāģis, īlens, baltmāla pīpes, svina lodes, fajansa trauciņš zālēm vai dārgām garšvielām, apavu apkalumi, zirglietas, atslēgas, monētas, zīmodziņš, aproce, sprādze, saktas, dzīvnieku kauli, māla, akmens masas, porcelāna un stikla lauskas, metālapstrādes sārņu paraugi un citas senlietas.

Arheoloģiskās izpētes darbus vadīja un pārskatu veidoja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks dr.Hist. Rūdolfs Brūzis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģi dr.hist Tatjanu Bergu.

Arheoloģiskās izpētes darbus un pārskata sagatavošanu veica Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts par līgumsummu 21527,69 EUR.

Kopumā Valmieras pils kultūrvides centra izveidei ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu un finansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR.

Valmieras pils ZR korpusa arheoloģisko izpēti, pārskatu par arheoloģiskajiem izrakumiem Valmieras pilī, kas veikti 2018.gadā un Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.