Nobeigumam tuvojas Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekta izstrāde

Nobeigumam tuvojas Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekta izstrāde.

3.decembrī būvprojekta arhitektūras un konservācijas daļas iesniegtas izskatīšanai Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.

Valmieras pils kultūrvides centram ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.