Notiek iepirkums Valmieras pils kultūrvides centra būvniecībai

Lai nodrošinātu Valmieras viduslaiku pils mūru konservāciju un restaurāciju, jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra – būvniecību, kā arī vecās aptiekas ēku kompleksa restaurāciju, šī gada 6.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldība izsludināja iepirkumu “Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1, Valmierā izbūve”. Tiek uzsākta saņemto piedāvājumu izvērtēšana.

Vienlaikus Valmieras pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi un līdz 2019. gada beigām iesniegs izvērtēšanai projektu “Valmieras vēsturiskā centra attīstība”, kura ietvaros paredzēta Valmieras vecās aptiekas ēkas restaurācija un ekspozīcijas izveide.

Ekspozīcijas dizaina projekts ir kopējs gan jaunbūvei, gan vecās aptiekas kompleksam, visās telpās kopīgi veidojot izzinošu un iesaistošu stāstu par tēmu “Valmiera 13.-18.gadsimtā”. Ekspozīcija izzinoši un interaktīvi aptvers četras satura tēmas: pilsēta un pilsētnieki; Valmiera un Hanza; Valmieras pils; garīgā dzīve un pasaules uztvere.

Valmieras pils kultūrvides centram ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.