Izstrādāts Valmieras pils kultūrvides centra būvprojekts

Valmieras pilsētas Būvvalde ir saskaņojusi Valmieras pils kultūrvides centra būvprojektu, kuru izstrādāja pilnsabiedrība “ZGT”. Tiek gatavota dokumentācija būvdarbu veicēja iepirkumam.

Valmieras pils kultūrvides centrs paredz viduslaiku pils konservāciju un restaurēšanu un no jauna pils kultūrvides centra būvniecību, ļaujot iepazīt pils astoņus gadsimtus ilgo vēsturi un dodot telpu kultūras mantojuma apzināšanai, pētniecībai un izziņai.

Valmieras pils kultūrvides centram ir paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.