Valmieras vecpilsētā sākušies būvdarbi

Valmieras dzimšanas dienas svinību nedēļā tiek uzsākta Valmieras pils ZR mūru restaurācija un konservācija, kā arī jaunā Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība un Vecās aptiekas ēku pārbūve.

Valmieras muzejs darbu turpina ierastajā režīmā, iepazīstinot ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm. Arī teritorijā esošā picērija “Vīnkalni Pils Māja” aicina baudīt tās piedāvājumu. Ikdienā gājēju kustība netiks ierobežota, tomēr atsevišķu būvdarbu un procesu veikšanai uz laiku varētu tikt slēgta Bruņinieku iela. Apmeklētājus aicinām sekot informācijai un zīmēm, kā arī droši pārvietoties pa norādītajiem apkārtceļiem.

Uzsākot vecās pils ZR mūru restaurācijas un konservācijas darbus un kultūrvides centra ēkas būvniecību, pils teritorijā tiks turpināti arī arheoloģiskās pētniecības pasākumi. Būvlaukumā tiks nodrošināta arheoloģiskā uzraudzība, nodrošinot Latvijas Republikas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” prasības. Šī gada rudenī plānoti arī izrakumi Valmieras pils iekšpagalma D daļā, 12×15 metru lielā laukumā, kur būvniecības laikā no jauna tiks izveidota brīvdabas estrāde.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem plānoto pils mūru restaurāciju un konservāciju, jaunā pils kultūrvides centra ēkas būvniecību un Vecās aptiekas ēku pārbūvi veic SIA “R.K.C.F.Renesanse” par kopējo līgumsummu 3 198 259,49 EUR ar PVN.

Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” finansējumu diviem projektiem – 1.kārtas projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” un 3.kārtas projekts “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”. Projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ieviešanai paredzēts ERAF finansējums 1 032 900 EUR apjomā, valsts budžeta finansējums 38 823, 53 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 155 294,12 EUR. Projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ieviešanai paredzēts piesaistīt ERAF līdzfinansējumu līdz 2 000 000,00 EUR, valsts budžeta dotāciju līdz 70 588,24 EUR un pašvaldības finansējumu 1 409 107,63 EUR.

Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās būvdarbi