Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Projekta īstenotājsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņšLīdz 2021.gada 31.decembrim
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 107 175,30 EUR valsts budžeta finansējums, 23 050,71 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 477 329,10 EUR pašvaldības finansējums.
Pašvaldības līdzfinansējums477 329,10 EUR
Projekta mērķiProjekta “Sabiedrībā balstīta pakalpojuma* infrastruktūras attīstīšana Rūjienas novadā” mērķis ir Rūjienas novadā izveidot sabiedrībā balstītu sociālā pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem.
* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.
Projekta galvenās aktivitātes 1. Būvprojekta izstrāde ēkas atjaunošanai un pārbūvei;
2. Būvniecība:
2.1. būvuzraudzība,
2.2. autoruzraudzība;
2.3. ēkas pārbūve un fasādes atjaunošana;
2.4. telpu aprīkošana
3. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana
RezultātiProjekta rezultātā tiks izveidots:
Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Dienas aprūpes centrā tiks izveidotas 18 vietas, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.
PublicitāteŠim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir eraf1_121.png