Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta

Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta

Projekta datums: 30.11.2022

Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada decembris – 2022. gada novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 5 752 050,73
Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 1 134 733,64
Projekta mērķi:Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.-2030.gadam, Attīstības programmai 2015.-2020.gadam un Investīciju plānam (turpmāk – attīstības plānošanas dokumenti), veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu, privāto investīciju apjoma pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta galvenās aktivitātes Rūpniecības ielas pārbūve.Iebrauktuves izbūve. Publiskā asfaltētā stāvlaukuma izbūve.Ūdensapgādes infrastruktūras izbūve.Ūdensapgādes infrastruktūras izbūve iebrauktuvē.Kanalizācijas infrastruktūras izbūve.Kanalizācijas infrastruktūras izbūve iebrauktuvē.Jaunas ražošanas ēkas izbūve.Elektrības pieslēguma izbūve ēkai, kuru plānots nodot nomā komersantiem.Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana un nolīdzināšana Rūpniecības ielā 1, teritorijā, kuru paredzēts nodot nomā komersantiem – Projekta Nr.1 2. kārta (Saskaņā ar projekta izmaiņām – sadalījumu kārtās).Ēku un būvju demontāža Rūpniecības ielā 1, teritorijā, kuru paredzēts nodot nomā komersantiem – Projekts “Būvju nojaukšana”.Nekustāmā īpašuma Rūpniecības ielā 1 iegāde.Būvuzraudzība un autoruzraudzība.
RezultātiAtjaunota degradētā teritorija Valmieras pilsētā 5,01 ha, tai skaitā teritorijas, kuras paredzētas iznomāt komersantiem – 2,98 ha, atjaunojamo ielu un publisko stāvlaukumu platība – 2,03 ha.
Jaunizveidotas 67 darba vietas atjaunotajā degradētajā teritorijā.
Atjaunotajā degradētajā teritorijā komersanti veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 4 929 199,00 EUR apmērā.
Publicitāte23.12.2020. Parakstīts līgums Valmieras industriālo teritoriju attīstīšanas otrajai kārtai (www.valmierasnovads.lv)
24.08.2021. Uzsākta Rūpniecības ielas pārbūve Valmierā (www.valmierasnovads.lv)
19.10.2021. Pabeigta 2. kārtas ēku un būvju demontāža industriālajā teritorijā Valmierā (www.valmierasnovads.lv)
31.05.2022. Atsākusies Rūpniecības ielas pārbūve (www.valmierasnovads.lv)
30.08.2022. Aicinām ieteikt ielu nosaukumus Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (www.valmierasnovads.lv)
03.09.2022. Videosižets par Rūpniecības un eksporta parka attīstību (ēterā kanālā ReTV 03.09.2022, publicēts arī Valmieras novada pašvaldības mājaslapā, YouTube un Facebook kontos)
01.11.2022. Valmierā izveidotas divas jaunas ielas (www.valmierasnovads.lv)
09.12.2022. Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā gatavojas darbam pirmie uzņēmumi (www.valmierasnovads.lv)
19.07.2023. Tuvojas noslēgumam projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošana (www.valmierasnovads.lv)
14.08.2023. Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā top jauna ražošanas ēka (www.valmierasnovads.lv)
07.09.2023. Svin spāru svētkus jaunajai ražošanas ēkai Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (www.valmierasnovads.lv)
11.12.2023. Uzsākta biroja telpu izbūve topošajā ražošanas ēkā Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (www.valmierasnovads.lv)