Svin spāru svētkus jaunajai ražošanas ēkai Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā

Šodien, 7. septembrī, svin spāru svētkus jaunajai ražošanas ēkai Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā. Ir sasniegts svarīgs posms ēkas būvniecības procesā – pabeigta jumta nesošā konstrukcija un nozīmīgākie būvdarbi.

“Topošā ražošanas ēka būs jauns atspēriens Valmieras novada attīstībai. Priecājamies, ka varam vēsturiskā ražošanas teritorijā veidot jaunus priekšnosacījumus spējīgai uzņēmējdarbībai. Ar būvnieku palīdzību straujiem soļiem tuvojamies šim brīdim, tāpēc šajos simboliskajos svētkos izsaku viņiem pateicību par ieguldīto darbu,” tā Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.

Topošajai ražošanas ēkai jau ir zināms nomnieks, kas tika noskaidrots nomas tiesību un apbūves tiesību izsolē. Uzvarētājs bija SIA “Defence Partnership Latvia” ar nosolīto augstāko izsoles objekta maksu. Lai varētu izmantot šo ražošanas ēku, uzņēmumam bija arī jāapliecina, ka tas izveidos ne mazāk kā 32 jaunas darba vietas un līdz 2028. gada 31. decembrim veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 2 500 000 EUR apmērā.

Jaunās ēkas ražošanas telpu un biroja telpas atrodas Rūpniecības ielā 1, Valmierā un ēkas kopējā platība būs aptuveni 4100 m². Plānots, ka uzņēmums darbu ražošanas ēkā varēs uzsākt 2024. gada pavasarī.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veic SIA “PK Serviss”.

Rūpniecības un eksporta parkā ražošanas ēkas izbūve tika uzsākta pēc teritorijas atbrīvošanas no turpmākai ekspluatācijai nederīgajām ēkām, inženierkomunikāciju un ielu infrastruktūras uzbūves projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” noslēdzošajā posmā. Ar ražošanas ēkas būvniecību Valmieras novada pašvaldība noslēgs Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveidi, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmējot jaunu darbavietu radīšanu.

Jaunās ražošanas ēkas būvniecība, Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.