Aicinām ieteikt ielu nosaukumus Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā

Lai nodrošinātu investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, Valmierā turpinās projekta “Industriālo teritoriju attīstība” īstenošana topošajā Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (bijušā gaļas kombināta teritorija). Šajā rudenī iecerēts pabeigt teritorijas iekārtošanas darbus. Plānots, ka septembra beigās tiks asfaltēta Rūpniecības iela, kā arī divas jaunizveidotās ielas, kurām pašlaik nav nosaukumu. Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus paust savu viedokli un piedalīties ideju konkursā par jauno ielu nosaukumiem.

Ideju konkurss par ielu nosaukumiem Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā norisināsies līdz 6. septembrim (ieskaitot). Aicinām savus variantus sūtīt uz e-pastu vai rakstīt privātu vēstuli pašvaldības Facebook kontā, vai ierakstīt komentāra veidā Facebook lapā zem šīs ziņas ieraksta. Kāds konkursa dalībnieks pēc nejaušības principa saņems Valmieras suvenīru.

Inita Niedzviedze, Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste: “Pēc teritorijas iekārtošanas darbu noslēgšanās projekts turpināsies arī nākamgad, kad ir plānots uzsākt jaunas ražošanas ēkas būvniecību, taču kopumā visa 14 ha plašā teritorija ir paredzēta ražošanas uzņēmumiem. Jau pašlaik Valmieras Rūpniecības un eksporta parka teritorijā darbojas pirmie nomnieki, tāpēc ir svarīgi piešķirt ēkām adreses.

Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli un piedalīties ideju konkursā par jauno ielu nosaukumiem. Vēsturiski šajā teritorijā pirmās brīvvalsts laikā ir bijusi iela ar nosaukumu – Kalēju iela. Iespējams, šis varētu būt viens no jaunās ielas nosaukumiem. Taču gaidām no ideju konkursa dalībniekiem arī citus variantus, lai varētu izvēlēties piemērotākos. Iedzīvotājus aicinām ieteikt ielu nosaukumus, kuros nav ietverti personvārdi, kā arī noteikti nevajadzētu piedāvāt grūti izrunājamus ielu nosaukumus, kuros ir mīkstinājuma zīmes, jo teritoriju apmeklēs daudz ārvalstnieku, kuriem būs grūti izlasīt un izrunāt sarežģītus nosaukumus.”

Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds