Valmierā atklāta lielākā militāro transportlīdzekļu ražotne kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas

PATRIA grupas uzņēmuma SIA “Defence Partnership Latvia” militārās tehnikas ražotne atklāta Valmieras novada pašvaldības un uzņēmuma uzbūvētajā ražošanas ēkā Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā.

“Latvijas ekonomiskā izaugsme ir atkarīga no uzņēmējdarbības. Valmiera ir viena no industriālākajām pilsētām Latvijā, jo mēs vienmēr esam atbalstījuši ekonomisko izaugsmi, vairojot iedzīvotāju un valsts labklājību. Šajos ģeopolitiskajos spriedzes apstākļos šodien varam būt klātesoši vēsturiskā brīdī – Valmiera ir kļuvusi par nozīmīgu vietu praktiskai rīcībai militārās industrijas attīstībai Latvijā. No šodienas šī ēka ir kļuvusi arī par Valmieras novada iedzīvotāju ieguldījumu savas valsts nākotnē, Eiropas Savienības un NATO aizsardzības stiprināšanā,”

klātesošos uzrunāja Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

““Defence Partnership Latvia” augsti vērtē sniegto atbalstu militārās tehnikas ražotnes celtniecības procesa laikā un sadarbību ar Valmieras novada pašvaldību kopumā. Pašvaldībai esot augsti motivētai piesaistīt jaunus uzņēmumus, Valmierā ir nodrošināta ražošanai piemērota infrastruktūra un vide – plašas attīstības iespējas, teritorijas jaunu projektu īstenošanai, kā arī vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju izpratne par uzņēmuma nozīmi un ieguldījums tā attīstībā. Šo aspektu kopums nodrošina stabilu “Defence Partnership Latvia” izaugsmi Valmieras novadā un “Patria” izaugsmi Baltijas reģionā. Ar rūpnīcas atvēršanu Valmierā, novadam piedāvājam jaunas darba vietas. Darbinieku skaitu tuvākajā nākotnē plānots palielināt līdz 30 cilvēkiem, tāpēc šobrīd aktīvi meklējam jaunus darbiniekus ar inženiertehnisko izglītību un darba pieredzi,”

stāsta Uģis Romanovs, SIA “Defence Partnership Latvia” un “Patria Latvia” valdes priekšsēdētājs.

Atklāšanas pasākumā, kurš norisinājās 24. maijā, lai apliecinātu militārās industrijas attīstības Latvijā nozīmi Eiropas Savienības valstu aizsardzības spēju stiprināšanā, piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidente Evika Siliņa, Somijas premjerministrs Peteri Orpo (Petteri Orpo), Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Patria Group prezidents Esa Rautalinko, SIA “Defence Partnership Latvia” un “Patria Latvia” valdes priekšsēdētājs Uģis Romanovs, Somijas vēstniece Latvijā V.E. Anne Saloranta (H.E. Mrs. Anne Saloranta), Latvijas vēstniece Somijā Dace Treija-Masī, Igaunijas vēstnieks Latvijā Ēriks Marmei (Eerik Marmei), Lietuvas vēstnieks Latvijā Valds Lastausks (Valdas Lastauskas), Zviedrijas vēstniece Latvijā Kārina Hēglunde (Karin Höglund) un Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga (Ine Måreng). 

Ar šo notikumu Valmieras novada pašvaldība noslēdz 2020. gadā uzsākto Valmieras Rūpniecības un eksporta parka teritorijas attīstības projektu. Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu līdzekļus, teritorijā veikta ekspluatācijā nederīgu ēku demontāža, izbūvētas ielas, iekšējie ceļi un publiski stāvlaukumi, kā arī uzņēmējdarbībai nepieciešamās inženierkomunikācijas: elektrība, dabas gāze, siltumapgāde, ūdens apgāde, optiskie tīkli. Savukārt ražošanas ēkas būvniecība veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem un nomnieka ieguldījumiem specifiskām ražošanas vajadzībām. Valmieras Rūpniecības un eksporta parks ir vairāk nekā 14 ha liels, šobrīd tajā darbojas pieci nomnieki, kā arī vēl ir iespējams izvēlēties kādu no pašvaldības piedāvātajām nomas vai apbūves tiesību iespējām. SIA “Defence Partnership Latvia” zemes un ražošanas ēkas nomas tiesības ieguva atklātā izsolē 2023. gada 6. jūlijā.  

Līdz ar jauno ražotnes atklāšanu SIA “Defence Partnership Latvia” uzsāks pilna cikla ražošanu, ievērojami palielināsies bruņutransportieru PATRIA 6×6 ražošanas apjomi, kas ir kritiski svarīgi ne tikai militārās rūpniecības nodrošināšanai, bet arī Latvijas rūpniecības attīstībai un stiprināšanai. Noslēdzot līgumu ar PATRIA 2021. gadā, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija pasūtīja vairāk nekā 200 PATRIA 6×6 bruņumašīnu piegādi līdz 2029. gadam. Pirmie bruņutransportieri tika piegādāti 2021. gadā. Šis sadarbības līgums stiprina Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kaujas spējas, kā arī sniedz ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā. 

Valmieras novada pašvaldība sper nākamo nozīmīgo soli stratēģiskā mērķa, kas atbilst Valmieras kā nacionālas nozīmes attīstības centra un attīstības plānošanas dokumentos definētajam – īstenot plašāku industrializāciju līdz 2038. gadam. Plašāk vietnē investinvalmiera.eu

Par “Patria” 

“Patria” ir starptautisks aizsardzības, drošības un aviācijas dzīves cikla atbalsta pakalpojumu, pilotu apmācības un tehnoloģisku risinājumu sniedzējs. “Patria” saviem aviācijas un militārās nozares klientiem nodrošina aprīkojuma pieejamību, pastāvīgu veiktspējas attīstību, kā arī piemērotus izlūkošanas, novērošanas un vadības sistēmas produktus un pakalpojumus. “Patria” misija ir sniegt saviem klientiem pārliecību visos apstākļos, un vīzija ir būt par pirmo partneri kritiskās operācijās uz zemes, jūrā un gaisā. “Patria” ir vairākas filiāles, tai skaitā Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Beļģijā, Igaunijā un Spānijā. “Patria” strādā 3000 darbinieki. Uzņēmums pieder Somijas valstij (50,1 %) un Norvēģijas “Kongsberg Defence & Aerospace AS” (49,9 %). “Patria” īpašumā ir arī 50 % Norvēģijas “Nammo” daļas, un kopā šie trīs uzņēmumi veido vadošo aizsardzības partnerību ziemeļvalstīs.

Atklāšanas pasākums

Valmieras Rūpniecības un eksporta parks

Foto: Uģis Brālēns

Jaunās ražošanas ēkas būvniecība (paredzēta), Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.