Uzsākta biroja telpu izbūve topošajā ražošanas ēkā Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā

Topošā ražošanas ēka

Projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” ietvaros turpinās jaunas ražošanas ēkas izbūve. Ražošanas ēka un topošās biroja telpas atrodas Rūpniecības ielā 1, Valmierā un ēkas kopējā platība būs aptuveni 4100 m². Nozīmīgākie būvdarbi ir noslēgušies – uzbūvēts ražošanas ēkas nesošais karkass, pabeigta jumta konstrukcija, veikti grīdas betonēšanas darbi. 

Šobrīd ir iebetonēti pamati jaunajai biroja daļas ēkai un uzsākta tās sienu mūrēšana. Ražošanas ēkai uz jumta ierīko tvaika izolāciju. Ir veikti teritorijas labiekārtošanas darbi (grunts nomaiņa), turpinās lietusūdens kanalizācijas, kā arī elektroapgādes tīklu izbūve. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veic SIA “WOLTEC”.

Plānots, ka nomnieks darbu jaunajā ražošanas ēkā varēs uzsākt 2024. gada pavasarī.

Rūpniecības un eksporta parkā ražošanas ēkas izbūve tika uzsākta pēc teritorijas atbrīvošanas no turpmākai ekspluatācijai nederīgajām ēkām, inženierkomunikāciju un ielu infrastruktūras uzbūves projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” noslēdzošajā posmā. Ar ražošanas ēkas būvniecību Valmieras novada pašvaldība noslēgs Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveidi, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmējot jaunu darbavietu radīšanu.

Jau šobrīd Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā darbojas pieci nomnieki, kuri uzņēmējdarbības vajadzībām izmanto teritorijā esošās vēsturiskās ražošanas ēkas. Teritorijā ir veikta sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī esošu un ekspluatācijā nederīgu ēku demontāža, izbūvētas ielas, iekšējie ceļi un publisks stāvlaukums, inženierkomunikācijas: elektrība, dabas gāze, siltumapgāde, ūdens apgāde, optiskie tīkli. Kopumā parks ir vairāk nekā 14 ha liels, kurā vēl ir iespējams izvēlēties kādu no pašvaldības piedāvātajām nomas iespējām. Par uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējām Rūpniecības un eksporta parkā var uzzināt šeit

Jaunās ražošanas ēkas būvniecība, Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.