Atsākusies Rūpniecības ielas pārbūve

Atsākusies Rūpniecības ielas pārbūve

Trešdien, 25. maijā, Valmierā pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākta Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai. Ielas pārbūve nepieciešama Valmieras Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas attīstībai, lai nodrošinātu kvalitatīvu, uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, vienlaikus labiekārtojot ielai piegulošās teritorijas.

Atsākoties Rūpniecības ielas posma rekonstrukcijai, celtnieki pabeigs 2021. gadā iesākto komunikāciju izbūvi, kam sekos ielas seguma konstruktīvās kārtas izveide, paralēli norisinoties arī apgaismojuma izbūvei. Asfaltēšanas darbi plānoti vasaras beigās pēc Dzelzceļa ielas un Eksporta ielas pārbūves noslēgšanās.

Atgādinām, ka saistībā ar Rūpniecības ielā notiekošajiem būvdarbiem joprojām ir slēgta satiksme posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai. Apbraucamais ceļš ir organizēts pa Stacijas un Marijas ielu.

Ņemot vērā, ka Rūpniecības ielas posma pārbūve nepieciešama piekļuves uzlabošanai apkārtnē esošajiem uzņēmumiem, pārbūvētajai ielai būs 7.5m plata, kravas transportam ērti izmantojama brauktuve. Abās ielas pusēs tiks izbūvēta gājēju ietve, kas labajā pusē būs apvienota ar joslu velobraucējiem. Rūpniecības, Marijas, Dzelzceļa un Robežu ielas krustojumu paredzēts pārbūvēt par rotācijas apli ar vienu braukšanas joslu. Rūpniecības ielā atjaunos gan sadzīves kanalizācijas, gan ūdensapgādes tīklus un izbūvēs jaunu publisko apgaismojumu.

Lai jaunajam Valmieras rūpniecības un eksporta parkam būtu ērta piekļuve no visām to aptverošajām ielām, izbūvēs arī papildu jaunas iebrauktuves. Tās būs no Eksporta ielas, Dzelzceļa ielas un Rūpniecības ielas. Vienlaikus paredzēts izbūvēt arī jaunu automašīnu stāvlaukumu 43 automašīnu novietošanai.
Jāpiebilst, ka projektā 2021. gadā jau noslēgusies 11 turpmākai ekspluatācijai nederīgu ēku nojaukšana bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā.
Lai Rūpniecības un Eksporta ielas industriālajā teritorijā būtu pieejama visa uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra, projekts paredz arī industriālo elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošanu un ar tiem saistītās jaudas palielināšanu, kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras izbūvi teritorijā, kā arī jaunas ražošanas ēkas būvniecību.

Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai notiek saskaņā ar pilnsabiedrības “NAMS/E.Daniševska birojs” izstrādāto būvprojektu “Valmieras pilsētas industriālās (ražošanas) zonas infrastruktūras attīstība. Iebrauktuves un stāvlaukumu izbūvē saskaņā ar SIA “Ceļu Komforts” izstrādāto būvprojektu “Iebrauktuves un stāvlaukums Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 9, Valmierā”.

Atbilstoši iepirkuma “Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības ielā 1 un 9 un siltumtrases izbūve Rūpniecības ielā 1, Valmierā” rezultātiem būvdarbus veic SIA “8 CBR” par 2 475 749,89 EUR ar PVN.

Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.