Parakstīts līgums Valmieras industriālo teritoriju attīstīšanas otrajai kārtai

Decembrī tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošanu. Ar šo projektu Valmieras pilsētas pašvaldība turpinās iesākto Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveidi, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmējot jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta ietvaros paredzēta 11 turpmākai ekspluatācijai nederīgu ēku nojaukšana un jaunas ražošanas ēkas būvniecība bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā. Lai Rūpniecības un Eksporta ielas industriālajā teritorijā būtu pieejama visa uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra, projekts paredz arī industriālo elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošanu un ar tiem saistītās jaudas palielināšanu, kā arī kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras izbūvi teritorijā.

Papildu tam, lai nodrošinātu piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai, paredzēta arī Rūpniecības ielas pārbūve tās posmā līdz Kauguru ielai. Bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā paredzēta Rūpniecības ielu un Eksporta ielu savienojošas iebrauktuves izbūve, kā arī publiskā automašīna stāvlaukuma izbūve 43 automašīnām.

Visas ar industriālo teritoriju izveidi saistītās aktivitātes plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.