Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā gatavojas darbam pirmie uzņēmumi

Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā gatavojas darbam pirmie uzņēmumi

Valmierā turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta” īstenošana topošajā Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (bijušā gaļas kombināta teritorija).

Projekta mērķis ir Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija, atbilstoši Valmieras attīstības plānošanas dokumentiem, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada izaugsmi, ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu, privāto investīciju apjoma pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu.

Līdz šim ir pabeigta 11 turpmākajai ekspluatācijai nederīgo ēku un būvju demontāža, kā arī komunikāciju – ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, elektrības pieslēguma – izbūve. Teritorijā izbūvēts publiskais automašīnu stāvlaukums 43 automašīnām. Lai nodrošinātu piekļuvi revitalizētajai rūpnieciskajai teritorijai, norisinās Rūpniecības ielas pārbūve, kā arī ir izveidotas divas jaunas ielas – Meistaru iela un Kalēju iela. Līdz ziemas sezonai ielām ir izbūvētas konstruktīvās kārtas. Būvdarbi tiks pabeigti 2023. gada pavasarī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.

Rūpniecības ielas pārbūve un jauno ielu izveide nodrošinās piekļuvi atjaunotajai degradētajai teritorijai, kā arī tiks sakārtota teritorijas daļa, kurā nākotnē plānots attīstīt jaunas ražotnes un industriālās teritorijas. 2. kārtas ietvaros paredzēta ražošanas ēkas būvniecība, kuras kopējā ražošanas telpu un biroja telpu platība būs aptuveni 4101 m2.

Jau tagad Valmieras Rūpniecības un eksporta parka teritorijā esošajās ēkās sākuši gatavoties darbībai vairāki uzņēmumi. Viens no nomniekiem pašlaik sakārto iekštīklus, lai varētu pieslēgties parkā izbūvētajai siltumapgādes sistēmai.

Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds