Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā top jauna ražošanas ēka

Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā top jauna ražošanas ēka

Valmierā, Rūpniecības un eksporta parkā, pēc teritorijas atbrīvošanas no turpmākai ekspluatācijai nederīgajām ēkām, inženierkomunikāciju un ielu infrastruktūras uzbūves projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” noslēdzošajā posmā uzsākta jaunas ražošanas ēkas izbūve. Ar šo projektu Valmieras novada pašvaldība noslēdz Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveidi, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmējot jaunu darbavietu radīšanu.

Jaunās ēkas ražošanas telpu un biroja telpu kopējā platība būs aptuveni 4100 m². Pašlaik ēkas ražošanas telpām ir izbūvēti pamati, tiek montētas dzelzsbetona konstrukcijas un cokola paneļi. Būvdarbus veic SIA “PK Serviss”.

Metāla izejmateriālu straujā sadārdzinājuma dēļ tika veiktas izmaiņas ražošanas ēkas sākotnēji izstrādātajā būvprojektā, metāla konstrukcijas nomainot uz dzelzsbetona konstrukcijām. Izmaiņas būvprojektā veiktas, izzinot arī potenciālo nomnieku vajadzības. Pašvaldības pārstāvjiem runājot ar dažādiem interesentiem par iespējamo ēkas nomu, tika secināts, ka uzņēmēji domā par papildu enerģijas ieguvi, izmantojot dabas resursus, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas. Palielinot ēkas konstrukciju nestspēju, ir nodrošināta iespēja uz jumta uzstādīt saules paneļus.

Topošajai ražošanas ēkai jau pašlaik ir zināms nomnieks. Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 6. jūlijā rīkoto atklāto mutisko nomas tiesību un apbūves tiesību izsoli par tās uzvarētāju kļuva SIA “Defence Partnership Latvia” ar nosolīto augstāko izsoles objekta maksu.

Jāpiebilst, ka šī gada 7. augustā ekspluatācijā nodota projekta ietvaros pārbūvētā Rūpniecības iela posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai, stāvlaukums 43 automašīnu novietošanai, kā arī divas iebrauktuves, kurām piešķirti nosaukumi – Meistaru iela un Kalēju iela.

Jaunās ražošanas ēkas būvniecība, Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.