Valmierā izveidotas divas jaunas ielas

Valmierā izveidotas divas jaunas ielas

2022. gada 27. oktobrī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma piešķirt nosaukumus divām jaunām ielām Valmierā, Rūpniecības un eksporta parka teritorijā. Ielai, kas savieno Rūpniecības ielu un Eksporta ielu, piešķirts nosaukums Meistaru iela, savukārt ielai, kas savieno Meistaru ielu un Dzelzceļa ielu, piešķirts nosaukums Kalēju iela.

Lai nodrošinātu investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, Valmierā turpinās projekta “Industriālo teritoriju attīstība” īstenošana topošajā Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā (bijušā gaļas kombināta teritorija). Teritorijas iekārtošanas darbu ietvaros notiek Rūpniecības ielas pārbūve, kā arī ir izveidotas divas jaunas ielas, tādēļ Valmieras novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus paust savu viedokli un piedalīties ideju konkursā par jauno ielu nosaukumiem.

Ideju konkursā par ielu nosaukumiem piedalījās 43 iedzīvotāji, kopumā tika iesniegti 93 unikāli nosaukumi.

Lai atgādinātu par šīs teritorijas vēstures mantojumu, kas saistīts ar gaļas pārstrādes uzņēmumiem “Bekona eksports”, Valmieras gaļas kombināts un “Triāls”, iedzīvotāji ierosināja ielas nosaukt par Bekona, Cauraudža, Cīsiņu, Desu, Gaļas kombināta, Kautuves, Kombināta, Marmora (godinot marmora govis), Rešņu, Signāla (godinot gaļas kombināta pūtēju orķestri) un Triāla ielu.

Savukārt dažiem šķita, ka vajadzētu izvēlēties nosaukumus ar gluži pretēju nozīmi – Svaigēdāju, Tievētāju, Vegānu, Veģetāriešu iela.

Starp piedāvātajiem ielu nosaukumiem bija arī Akas, Apvāršņu, Arhitektu, Attīstības, Bānīša, Einšteina, Gīterslo, Kaugurvēra, Kārlienas, Labestības, Laimes, Nūjotāju, Pasaules, Rosības, Solnas, Spēka, Šaursliežu, Tradīciju, Uzņēmēju, Vāveru, Veiksmes, Vērtību, Vidzemes Vīna, Zelta iela un citi.

Pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par iesaistīšanos konkursā un interesantajām ielu nosaukumu idejām, kuras, iespējams, varēs izmantot citu jaunveidojamo ielu nosaukumos, turpinot Valmieras infrastruktūras attīstību. Apstiprināto ielu nosaukumu autori saņems Valmieras suvenīrus.

Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds