Tuvojas noslēgumam projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošana

Tuvojas noslēgumam projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošana

Valmierā noslēgumam tuvojas 2020. gada decembrī uzsāktais projekts “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Ar šo projektu Valmieras novada pašvaldība turpina uzsāktais projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” iesākto Rūpniecības un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveidi, tādējādi nodrošinot investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vides pieejamību un sekmējot jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta ietvaros bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā veikta 11 turpmākai ekspluatācijai nederīgu ēku nojaukšana, teritorijas attīrīšana un nolīdzināšana, ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūve, industriālā elektroenerģijas pieslēgumu ierīkošana un ar tiem saistītās jaudas palielināšana.

Lai jaunajai industriālajai teritorijai būtu ērta piekļuve no visām to aptverošajām ielām ir veikta Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai, divu jaunu ielu – Meistaru un Kalēju ielas izbūve, kā arī publiskā asfaltētā stāvlaukuma 43 automašīnu novietošanai izbūve. Rekonstruētais Rūpniecības ielas posms un jaunizbūvētās ielas tiks nodotas ekspluatācijā 2023. gada augustā. Pašlaik uzsākta jaunas ražošanas ēkas izbūve. Tās celtniecību plānots pabeigt 2023. gada nogalē.

Rūpniecības ielas pārbūve, iebrauktuvju un stāvlaukuma izbūve ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta”. Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 6 963 125,93 EUR. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 4 236 673,83 EUR.