Novads / Izglītība / Izglītības iestādes / Vispārējā izglītība

Novads

Vispārējā izglītība

Izglītojamo skaits 2020./2021.mācību gadā

Uzņemšana 1.klasē

Valsts pārbaudes darbi

Izglītības iestādes

Mazsalacas vidusskola

Direktors: Zaiga Ivana
Juridiskā adrese: „Parka 30”, Mazsalacas pag., Valmieras novads, LV-4215
Faktiskā adrese: „Parka 30”, Mazsalacas pag., Valmieras novads, LV-4215,
„Pūcītes”, Ramata, Ramatas pag., Valmieras novads, LV-4215
Kontakttālrunis: 64251270, 29269671
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: www.mazsalacasvsk.lv
Facebook: Mazsalacas vidusskola

Iestāde īsteno:

11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programma
21011111 Pamatizglītības programma
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Valmieras sākumsskola

Direktors: Mārtiņš Vētra
Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV – 4201
Kontakttālrunis: 64224237
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: vss.edu.lv
Facebook: Valmieras sākumskola

Iestāde īsteno:

11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu;
11013111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
11015611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
11015511 Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Direktors: Viktors Litaunieks
Adrese: Meža iela 12a, Valmiera, LV- 4201
Kontakttālrunis: 64235490
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: www.vps.edu.lv
Facebook: Valmieras Pārgaujas sākumskola

Iestāde īsteno:

11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu;
11015611 Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Valmieras Valsts ģimnāzija

Direktors: Artūrs Skrastiņš
Adrese: Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV- 4201
Kontakttālrunis: 64222459
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: https://vvg.lv
Facebook: Valmieras Valsts ģimnāzija

Iestāde īsteno:

23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmu;
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu;
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu;
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Direktore: Agita Zariņa-Stūre
Adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV- 4201
Kontakttālrunis: 64235793
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://vpvg.edu.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/pargauja

Iestāde īsteno:

23011111 Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu;
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
31013011 Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorika);
31013011Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (dabaszinības);
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu;
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu.

Valmieras 5. vidusskola

Direktore: Rudīte Markus
Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222443
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://v5v.edu.lv
Facebook: Valmieras 5. vidusskola

Iestāde īsteno:

21011111 Pamatizglītības programmu;
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā (policija) virziena programmu;
21015611 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu/kultūrizglītību.

Valmieras 2.vidusskola

Direktors: Andrejs Gluhovs
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV- 4201
Lietvede: 6 4281559
Direktors: 64207163
Direktora vietnieks: 64207543
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://v2v.edu.lv
Facebook: https://www.facebook.com/Valmieras-2-vidusskola-107042464398890

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmas Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”
01011111 Pirmsskolas izglītības programma
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01011121 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma
01015521 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Dienas izglītības programmas
21011111 Pamatizglītības programma
23011111 Pamatizglītības otrā posma programma
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
23011112 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma
31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

Neklātienes/Tālmācības izglītības programmas
31016013 Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma (tālmācība)

Valmieras Viestura vidusskola

Direktors: Uldis Jansons
Adrese: Viestura aleja 3, Valmiera, LV- 4201
Kontakttālrunis: 64222436
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://viesturi.edu.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/viesturavidusskola

Iestāde īsteno:

21011111 Pamatizglītības (1.–9.klasei) programmu;
21015611 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (1.–9.klase);
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorzinības);
31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu (teātra māksla) programmu.