Teritorija: Burtnieku apvienība

23.03.2022

Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:20.04.2022. - 5.10.2023.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas: 39 373,38 EUR Projekta attiecināmās izmaksas: 30 000 EURPašvaldības līdzfinansējums:12 373,38 EURProjekta mērķis:Labiekārtojot pašvaldības īpašumā esošā…

Lasīt vairāk
31.08.2021

Zivju resursu aizsardzība Burtnieku ezerā 2021. gadā

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada marts – 2021. gada decembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:8650,29 EURPašvaldības līdzfinansējums:952,29 EURProjekta mērķis:Veicināt Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumus, uzstādot ezera video novērošanas…

Lasīt vairāk
31.08.2021

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ķiruma ezeram

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada marts – 2021. gada novembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:2931,83 EURPašvaldības līdzfinansējums:322,83 EURProjekta mērķis:Radīt zinātnē balstītu pamatu pārdomātai, uz Ķiruma ezera ekosistēmas uzlabošanu un…

Lasīt vairāk
30.08.2021

Dabas takas izveide pie Burtnieka smilšakmens atsegumiem

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada 30. jūlijs - 2021. gada 7. septembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:7955,60 EURPašvaldības līdzfinansējums:3455,60 EURProjekta mērķis:Iedzīvotāju izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām, to…

Lasīt vairāk
30.08.2021

Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada 1. jūlijs - 2022. gada 10. augustsProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:30 000,00 EURPašvaldības līdzfinansējums:3000,00 EURProjekta mērķis:Sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību īpaši aizsargājamā…

Lasīt vairāk