Bērnu fizisko spēju attīstīšanas un novada izziņas laukuma izveide Rencēnos

Bērnu fizisko spēju attīstīšanas un novada izziņas laukuma izveide Rencēnos

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:15.06.2022. – 30.06.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:30 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:3 000 EUR, kā arī papildus darbību pašvaldības finansējums 4 112,67 EUR, kopā pašvaldības finansējums 7112,67 EUR
Projekta mērķis:Izbūvējot bērnu fizisko spēju attīstīšanas un novada izziņas laukumā Rencēnos, paplašināt brīvā laika un aktīvās atpūtas iespējas, pilnveidot Rencēnu estrādes laukuma ilgtspējīgu labiekārtojumu, vairot teritorijas pievilcību, uzlabot publisko ārtelpu Rencēnu pagasta, Pašvaldības un VRG “No Salacas līdz Rūjai” teritorijas jaunākā vecuma bērniem, viņu vecākiem, kā arī Rencēnu pagasta apmeklētājiem.
Projekta aktivitātes:Pirmskolas vecuma bērniem piemērotu rotaļu elementu izvietošana Rencēnu estrādes parkam pieguļošajā teritorijā.
Rezultāti:Projekta ietvaros tiks uzstādīti: rotaļu komplekss ar slidkalniņu, kāpnēm, rāpšanās slīpni, virvju elementu, šūpoles “ligzda” un divvietīgas šūpoles, batuts, smilšu kaste, karuselis, kā arī 2 interaktīvi stendi jaunāka vecuma bērniem uztveramā formā. Laukumu tiks noklāts ar gumijas mulčas segumu, bet vecāku vajadzībām uzstādīti 2 parka soli un atkritumu tvertne.
Publicitāte:26.04.2022. LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas
16.11.2022. Rencēnos top bērnu fizisko spēju attīstīšanas un novada izziņas laukums (www.valmierasnovads.lv)