Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana

Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:20.04.2022. – 5.10.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas: 39 373,38 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas: 30 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:12 373,38 EUR
Projekta mērķis:Labiekārtojot pašvaldības īpašumā esošā vēsturiskā Ēveles muižas parka teritoriju, pilnveidot atpūtas vidi Ēveles pagasta, Valmieras pašvaldības un VRG “Ziemeļgauja” teritorijas iedzīvotājiem, kā arī Ēveles pagasta apmeklētājiem un tūristiem.
Projekta aktivitātes:Ainaviskā muižas dīķa atsegšana, attīrot no apauguma un labiekārtojot estrādei pieguļošo dīķa daļu, uzstādot peldošu platformu.
Rezultāti:Labiekārtota Ēveles muižas parka dīķa apkārtne, attīrot no apauguma estrādei pieguļošo dīķa daļu apt. 60-100m joslā, uzstādot peldošu platformu un pieejas laipu. Krastā pie platformas uzstādīti 2 soliņi, 2 atkritumu urnas, stends un velostatīvs, izveidots celiņš uz estrādi.
Publicitāte:26.04.2022. LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas
02.08.2023. Īstenojot LEADER projektus, labiekārto un attīsta Valmieras novada lauku teritorijas
21.08.2023. Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (26)