Īstenojot LEADER projektus, labiekārto un attīsta Valmieras novada lauku teritorijas

LEADER programma ir iespēja ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu attīstīt lauku teritorijas, īstenojot vietējām kopienām nozīmīgus projektus. Valmieras novada pašvaldība šo iespēju aktīvi izmanto un šovasar sešās novada teritorijās veikti labiekārtošanas darbi. Izveidota Dziesmu svētku taka Dikļos, labiekārtots Mūrmuižas parks un Skaņākalna dabas parks, iekārtota atpūta vieta pie Sedas karjera, veikta Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana, kā arī turpinās Zilākalna karjera labiekārtošana.

Mūrmuižas parks, Kauguru pagastā

Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī pieprasījums pēc atpūtas vietām. Līdz šim Mūrmuižas parka teritorijā bija tikai iestaigāta gājēju taka, kas ir ne tikai iemīļota cilvēku pastaigu vieta, bet arī dzīvojamo zonu savienojošs gājēju maršruts. Īstenojot LEADER projektu “Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā”, atklāts un izcelts Mūrmuižas parka ainaviskums. Īpaši padomāts par parka vizuālo pievilcību diennakts tumšajā laikā.

Gājēju takai no Mūrmuižas dzirnavezera slūžām līdz pašvaldības ceļam ne tikai uzlabots segums, lai pa to varētu ērti pārvietoties arī ar bērnu ratiņiem, bet arī ierīkots apgaismojums. Ar krāsainiem prožektoriem izgaismotas slūžas un tiltiņš, kuru iedzīvotāji un ciema viesi iecienījuši kā apskates platformu – no tās paveras skats uz ezeru, peldvietu un pagastmāju. Parka teritorijā uzstādīti arī soli un atkritumu urnas.

Projekta kopējās izmaksas ir 79 301,12 eiro, kur ELFLA finansējums ir 27 000,00 eiro un pašvaldības finansējums 52 301,12 eiro.

Ēveles muižas parks, Ēveles pagastā

Ēveles muižas parks ir iemīļota vietējo iedzīvotāju kopā sanākšanas vieta – estrādē vasaras sezonā tiek organizēti brīvdabas pasākumi, vietējie iedzīvotāji pavada brīvo laiku, atpūšoties pie dabas, kā arī parkā piestāj kāzu svinētāji un tūristi no Igaunijas. Aizvadītajos gados ir veikta parka kopšana, bet pietrūka labiekārtojuma elementu. Projekta “Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana” ietvaros, Ēveles parka dīķī uzstādīta pontonlaipa, pie laipas attīrīts dīķa krasts, labiekārtota estrādei pieguļošā dīķa daļa – izveidoti celiņi, uzstādīti soliņi, bet pie klēts uzstādīts tūrisma informācijas stends.

Kā stāsta Ēveles Tautas nama vadītāja Anda Jukāme, paveiktie darbi Ēveles muižas parkā ir kā vizītkarte, ka pagastā notiek attīstība. Vietējie iedzīvotāji jau novērtē labiekārtoto vietu un regulāri to apmeklē, lai atpūstos ūdens tuvumā. Pontonlaipa šeit tiks izmantota arī kā iespēju platforma jaunām pasākumu formām. Šovasar uz laipas plānoti koncerti un šim mērķim pie laipas ir izveidots arī elektrības pieslēgums. Aicinām sekot līdzi Ēveles Tautas nama pasākumu plānam!

Projekta kopējās izmaksas ir 33 216,03 eiro, kur ELFLA finansējums ir 27 000,00 eiro un pašvaldības finansējums 6 216,03 eiro.

Dziesmu svētku taka Dikļos, Dikļu pagastā

Dikļu kā Dziesmu svētku šūpuļa kultūrvēsturisko nozīmi izceļ skaistā Neikenkalna dabas koncertzāle, kurā var sajust unikālu dabas un kultūrvēstures auru. Dziesmu svētku taka Dikļos ir vēl viens projekts, kas palīdzēs saglabāt un popularizēt Dikļu kultūrvēsturiskās tradīcijas, izglītojot vietējos iedzīvotājus un skolēnus, kā arī piesaistīs apmeklētājus un tūristus no Latvijas un ārvalstīm.

Dikļos jau iepriekš izveidota Dziesmu svētku promenāde un Dziesmu svētku pastāvīgā ekspozīcija. Īstenojot šo LEADER projektu, radīts jauns tūrisma produkts, kas papildina esošās apskates vietas un iespējas Dikļos. Dziesmu svētku taka 3 km garumā ved cauri Dikļiem un to pavada audio gidā ierakstītie stāsti par notikumiem, kā veidojusies Dziesmu svētku tradīcija.

Kopumā takas apmeklētājam sagatavoti 10 stāstījumi, kurus ierunājuši profesionāli aktieri. Lai izietu Dziesmu svētku taku, nepieciešams viedtālrunis, lai noskenētu kvadrātkodu (QR kodu) un interesentā veidā iepazīstu Dziesmu svētku šūpuļa stāsta vēsturi līdz pat mūsdienām. Plašāk par Dziesmu svētku taku Dikļos uzzini šeit.

Projekta finansējums ir 18 924 EUR, tai skaitā 90% ES ELFLA līdzfinansējums – 17 032 EUR, 10% pašvaldības līdzfinansējums – 1892 EUR.

Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna parkā

Projekts “Atpūtas vietas ierīkošana Skaņākalna parkā” paredz Skaņākalna parka sakārtošanu labākai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātā projektu konkursa rīcībai “Sekmēt dabas un kultūrvides resursu izmantošanu teritorijas attīstībai, atbalstīt projektus apkārtējās vides sakopšanas un pieejamības nodrošināšanai”, projekts paredz daudzveidīgāk izmantot esošo parku un papildināt to.

Projektā labiekārtota Skaņākalna parka ieejas zona. Līdz šim teritorijā nebija pietiekamas jaudas elektrības pieslēgums, tāpēc ierīkotas 3 elektrības sadales vietas ar lielākas jaudas pieslēgumu. Plānots, ka šo iespēju izmantos vietējie uzņēmēji, lai parka apmeklētājiem varētu sniegt ēdināšanas pakalpojumus vai piedāvātu iegādāties vietējos produktus un amatniecības darinājumus. Tāpat parka apmeklētāju ērtībai novietots soliņš, pie kura vienlaikus var uzlādēt 6 mobilās ierīces. Šis ir sabiedriskā labuma projekts, un tā rezultātus bez maksas var izmantot jebkurš takas apmeklētājs visu projekta rezultātu uzturēšanas laiku.

Veicinot parka apmeklējumu diennakts tumšajā laikā, ierīkotas arī 12 parka laternas. Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes aicinājuma – apgaismojumam izmantotas oranžā  spektra gaismas, lai samazinātu potenciāli negatīvo ietekmi uz parkā dzīvojošajām sikspārņu sugām.

Projekta kopējās izmaksas ir 42 954,03 eiro, kur ELFLA finansējums ir 26 460,00 eiro un pašvaldības finansējums 16 494,03 eiro.

Sedas karjera labiekārtošana, Jērcēnu pagastā

Netālu no Sedas esošais karjers vasaras sezonā ir iecienīta atpūtas vieta lieliem un maziem Sedas iedzīvotājiem, taču līdz šim pilnvērtīgai un kvalitatīvai atpūtai pie ūdens pietrūka atbilstoša infrastruktūra, kam pašvaldības uzmanību pievērsa vietējie iedzīvotāji. 

Projekta “Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera” ietvaros teritorija pie Sedas karjera aprīkota ar atbilstošiem labiekārtojuma elementiem: ir uzstādīti galdi ar soliem, atkritumu urnas, atsevišķi soli, pārģērbšanās kabīne, velosipēdu novietne, kā arī izveidots neliels stāvlaukums mašīnām. Mazākos atpūtniekus iepriecinās rotaļkonstrukciju elementi – divvietīgas šūpoles un slidkalniņš.

Projekta kopējās izmaksas 28 065,26 EUR, pašvaldības finansējums 7 316,98 EUR. 

Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera, Zilākalna pagastā

Ar mērķi radīt kvalitatīvu un sakārtotu vidi atpūtai Zilākalna un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, pašreiz norisinās arī projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera” realizācija. Atpūtnieki jau šobrīd izmanto pirmos uzstādītos labiekārtojuma elementus: sauļošanās zviļņus,  piknika galdu ar soliem un solus ar muguras balstu. Paredzēts, ka tiks uzstādīta arī divvietīgu pārģērbšanās kabīne, trīs velostatīvi, atkritumu urnas, kā arī aprīkota ugunskura vietu, uzstādot statīvu ar grila resti un zupas katla āķi. Izmantojot pašvaldības resursus un finansējumu, veikta arī karjera krasta attīrīšana no apauguma.

Projektam paredzētais finansējums ir 18 237,02 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 1823,70 EUR. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2024. gada 1. jūlijam.

Īstenotie projekti daudzviet ir turpinājums vietas pievilcības veidošanai ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem. Sakopta un ainaviska vide veicina lokālpatriotismu, tāpēc Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvaldēs šīs un citas vietējiem iedzīvotājiem nozīmīgas vietas turpinās attīstīt ar jauniem labiekārtojuma elementiem, izveidotiem celiņiem, apstādījumiem u.tml.

Projekts Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000005 “Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā”; Projekts Nr.22-09-AL12-A019.2201-000006 “Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera Sedā”; Projekts “Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana” tiek īstenoti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, gūstot atbalstu vietējās rīcības grupas “Ziemeļgauja” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Projekts Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000001 “Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna parkā” tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, gūstot atbalstu vietējās rīcības grupas “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekta rezultātā tiek pavairota jau esošā parka kā dabas objekta vērtība un veicināta tā pieejamība visiem sabiedrības locekļiem.

Valmieras novada pašvaldības sagatavoto LEADER projektu “Dziesmu svētku taka Dikļos” un LEADER projektu “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera” apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virzīja biedrība “Vidzemes lauku partnerība “BRASLA””. Projekts tika iesniegts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

LEADER logo ansamblis

____________________________________________________________________________
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm