Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2022. gadā

Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2022. gadā

zivju fonds
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022. gada marts – 2022. gada oktobris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:18135,06 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:3065,73 EUR
Projekta mērķis:Uzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti, atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas Burtnieku ezerā.
Projekta galvenās aktivitātes:Ihtiofaunas izpēte, niedru/meldru pļaušana 15 ha platībā, izkraušana, transportēšana uz novietni.
Rezultāti:Palielinātas līdaku nārsta teritorijas platības par aptuveni 15 ha, paaugstinot to dabisko produktivitāti, uzlabota dabisko dzīvotņu kvalitāte.
Publicitāte:Burtnieku ezerā veikta piekrastes niedru pļaušana