Zivju resursu aizsardzība Burtnieku ezerā 2021. gadā

Zivju resursu aizsardzība Burtnieku ezerā 2021. gadā

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada marts – 2021. gada decembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:8650,29 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:952,29 EUR
Projekta mērķis:Veicināt Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumus, uzstādot ezera video novērošanas sistēmu un iegādājoties bezpilota lidaparātu.
Projekta galvenās aktivitātes:Burtnieku ezera video novērošanas sistēmas uzstādīšana un bezpilota lidaparāta iegāde.
Rezultāti:Pilnveidotas novērošanas iespējas zivju resursu aizsardzībā, optimizēta makšķernieku kontrole – makšķerēšanas rīku (ūdu) skaita kontrolē un fiksēšanā, nodrošināta iespēja jebkurā laikā un no jebkura attāluma fiksēt nelikumīgas darbības ezerā, kā arī operatīvi pārraudzīt plašas, grūti sasniedzamas teritorijas
Publicitāte:https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/7622/