Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieka ezerā 2023. gadā

Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieka ezerā 2023. gadā

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš2023. gada marts – 2023. gada septembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas18588,81 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums3588,81 EUR
Projekta mērķisUzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti, atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas Burtnieka ezerā.
Projekta galvenās aktivitātesIhtiofaunas izpēte, niedru/meldru pļaušana 15 ha platībā, izkraušana, transportēšana uz novietni.
RezultātiPalielinātas līdaku nārsta teritorijas platības par aptuveni 15 ha, paaugstinot to dabisko produktivitāti, uzlabota dabisko dzīvotņu kvalitāte.
Publicitāte Veikta ūdensaugu pļaušana Burtniekā