Veikta ūdensaugu pļaušana Burtniekā

 Valmieras novada pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas Burtniekā veica daļēju piekrastes ūdensaugu joslas izpļaušanu un izvākšanu atsevišķās ezera teritorijās kopumā 15 hektāru platībā. Ūdensaugu pļaušanas mērķis ir līdaku nārsta platību uzlabošana.

Valmieras novada pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas Burtniekā veica daļēju piekrastes ūdensaugu joslas izpļaušanu un izvākšanu atsevišķās ezera teritorijās kopumā 15 hektāru platībā. Ūdensaugu pļaušanas mērķis ir līdaku nārsta platību uzlabošana.

 Pirms ūdensaugu pļaušanas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” veica ihtiofaunas izpēti.

Lai arī kopējā makšķerēšanas un zvejas ietekme uz plēsīgajām zivīm ir liela, pētnieki uzskata, ka mākslīgi audzētu līdaku mazuļu papildus ielaišana Burtniekā nav nepieciešama, jo gan zandarts, gan līdaka Burtniekā ļoti veiksmīgi nārsto – plēsīgo zivju mazuļu ezerā ir daudz.

Ūdensaugu pļaušanas darbus veica SIA “Piekrastei.lv” Valsts Zivju fonda projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000026 “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieka ezerā 2023. gadā” laikā.

Projekta kopējās izmaksas ir 18588,81 eiro, no tām 15000,00 eiro – Valsts Zivju fonda finansējums, 3588,81 eiro – pašvaldības finansējums.

Burtnieks ir populārs makšķerēšanas galamērķis ne vien Valmieras novada apkārtnē, bet labi pazīstams un iecienīts visā Latvijā,  tas piesaista interesentus arī no ārvalstīm. Tajā pašā laikā ezerā tiek organizēta arī rūpnieciskā un licencētā zveja. Ezera zivju resursi ir tā pievilcības pamats makšķernieku un zvejnieku vidū un ievērojams vietējo iedzīvotāju ikdienas pārtikas ieguves un uzņēmējdarbības resursu avots.