Iedzīvotāju iniciatīvas projekti 2024

Jau trešo gadu pašvaldībā tiek organizēts iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss. Tas ir būtisks instruments pašvaldībai, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, un strādāt kopīgi gan savā kopienā, gan arī ar pašvaldību.

Lai veiksmīgāk noritētu projektu plānošana, pieteikumu sagatavošana un projektu ieviešana, 8.aprīlī Valmieras bibliotēkā pašvaldība rīkoja informatīvu semināru iedzīvotājiem. Prieks par piepildīto zāli un atsaucību! Tas apstiprina šādu projektu nozīmību un nepieciešamību pašvaldībā. 

Būtiskākais, kas interesēja sanākušos un kas jāņem vērā, ja vēl domā par projekta iesniegšanu!

Kurš var iesniegt iedzīvotāju iniciatīvas projektu?

  1. Projektu var sagatavot un iesniegt vismaz 5 pilngadīgu fizisku personu neformāla grupa, kurā katra dalībnieka deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija.
  2. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas vai to filiāles (kuru juridiskās adreses atrašanās vieta un kuru darbība notiek Valmieras novada teritorijā, kam ir nokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību un kuru nodokļu parāds nepārsniedz 150 EUR).

Atceries! Projekta mērķi noformulē īsi un konkrēti. Ko darīsi un kāpēc to darīsi? Tāpat projekta nosaukumā ieteikums ievietot arī vietu, kur projekts tiks īstenots! Tas noderēs gan projekta publicitātē, gan arī palīdzēs vieglāk orientēties.

Informācijai! Tavi personas dati pašvaldībai nepieciešami, lai varētu noskaidrot un pārliecināties par to, ka projekta iesniedzējs ir deklarējies Valmieras novadā. Šī informācija ir konfidenciāla, tā netiek izpausta nekur tālāk un ar to strādā atbilstoši Datu aizsardzības likumam.

Cik lielu finansējumu saņemsi? Projektā no pašvaldības piešķirtā finansējuma apmērs ir līdz 1000,00 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Tu drīksti ieguldīt arī savu līdzfinansējumu projekta ieviešanai, taču ņem vērā – papildu finansējums nedrīkst būt pašvaldības iestāžu budžeta līdzekļi.

Kādus projektus pašvaldība atbalstīs? Finansējumu piešķirs projektiem, kas:

Ieplāno rūpīgi! Projektu pabeigt vēlams ne vēlāk kā 2024. gada novembrī. Atsevišķos gadījumos (projekta specifikas dēļ), projekta beigu termiņu būs iespējams noteikt līdz 2025.gada 28. februārim.

Projektu pieteikumus gaidām līdz 23. aprīlim! Esi aktīvs un iesaisties – ievies iedzīvotāju iniciatīvas projektu savā kopienā! Ar nepacietību gaidām 2024. gada projekta idejas!