Nodarbību cikls “Biblioterapija ikvienam” (2023)

Nodarbību cikls “Biblioterapija ikvienam” (2023)

Nodarbību cikls “Biblioterapija ikvienam” (2023)

Projekta īstenotājs: biedrība “Valmieras Zonta klubs”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: īstenojot četras biblioterapijas nodarbības Mazsalacā, iedot jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi kopienas iedzīvotājiem redzesloka paplašināšanai un dzīves sarežģīto jautājumu risināšanai. Iedot impulsu kopienai uz pašorganizēšanās un pašpalīdzības daudzveidīgajām iespējām.
Paveiktais: Četru nodarbību laikā vairāk kā 30 nodarbību dalībnieki no Valmieras novada iepazinās ar jēdzienu “biblioterapija”. Nodarbības notika Mazsalacas bibliotēkā. Nodarbību dalībnieki bija novada bibliotekāri, sociālie darbinieki, seniori, interesenti. Nodarbību galvenā tēma bija cilvēka tieša, konkrēta sastapšanās ar lielajiem dzīves jautājumiem, izdzīvojot tos caur literāru un potenciāli transformējošu pieredzi.