Sedas stadiona labiekārtošana (2023)

Sedas stadiona labiekārtošana (2023)

Sedas stadiona labiekārtošana (2023)

Projekta īstenotājs: Cerības pakāpiens
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Radīt Sedas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem sakoptu vietu pilsētā, īstenojot Sedas vecās šautuves sienas apgleznošanu, kā arī teritorijā uzstādot soliņu un atkritumu urnu.
Paveiktais: Pilsētas iedzīvotājiem līdzdarbojoties, tika sakopta publiskā ārvide pie Sedas stadiona ‘’vecās šautuves sienas’’. Betona siena tika apgleznota un apkārtne tika sakopta no atkritumiem. Pie apgleznotās sienas uzstādīja atpūtas soliņu un atkritumu tvertni.