STEAM bite (2022)

STEAM bite (2022)

STEAM bite (2022)

STEAM bite (2022)

Projekta īstenotājs: Inga Rokpelne. Iniciatīvas grupa “Viedais ciems Ramata”. 
Pašvaldības finansējums: EUR 876,2 
Projekta mērķis: Izmantojot Latvijā jaunu sociālo konceptu “Viedie ciemi”, kopīgi īstenot Ramatas kopienas apmācības programmēšanas pamatos, nodrošinot regulāras nodarbības Mazsalacas PII “Dārziņš” (adrese – Ramatā) izglītojamiem. Nākošais solis ir izveidot nodarbību plānus un metodiskos materiālus, iekļaujot arī Ramatas apkārtnes nozīmīgākās vietas. Līdz mācību gada beigām tiks pasniegtas nodarbības un ar projekta rezultātiem iepazīstinātas Mazsalacas apvienības kopienas. Projekta rezultātā apvienībā būs darbībā pierādījis sevi jēdziens un koncepcija “Viedais ciems”.
Paveiktais: Iegādāti TTS Bee-Bot roboti (robotbites), kuri palīdz jau pirmsskolēniem attīstīt matemātikas, valodas un pašizpausmes prasmes, kā arī palīdz veidot cēloņu un seku sakarības, vadīt ierīci un programmēt. Tika izveidotas un novadītas 6 nodarbības, kopā 16 reizes. Nodarbību vadīšanā iesaistījās vairāki vecāki. Ģimenes tika iedrošinātas strādāt ar robotbitēm arī mājās, šo iespēju izmantoja vairākas ģimenes. Notika vairākas tikšanās gan ar izglītības iestādes vadību, gan vecākiem.