Tradicionālā skaidu jumta likšanas meistardarbnīca (2023)

Tradicionālā skaidu jumta likšanas meistardarbnīca (2023)

Tradicionālā skaidu jumta likšanas meistardarbnīca (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Kopdarbības vieta Mičkēns”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Meistarklases mērķis ir seno arodu pārmantojamības stiprināšana un tradicionālo skaidu jumtu likšanas aktualizēšana. Nodarbības vadīs pieredzējis meistars Oskars Mežnieks.
Paveiktais: Divi pasākumi – praktiskā meistarklase trīs dienu garumā un atvērtā lekcija, kurā jebkurš interesents varēs noklausīties teoriju un redzēt kā darbojas amatnieki.

Meistarklases dalībnieki trīs dienās varēs apgūt senās prasmes skaidu jumta likšanā. Pabeidzot šīs apmācības, dalībnieki būs spējīgi pašu spēkiem zināšanas pielietot praksē savās lauku sētās un nodot zināšanas tālāk.