Rotaļu laukums Bērzainē (2022)

Rotaļu laukums Bērzainē (2022)

Rotaļu laukums Bērzainē (2022)

Projekta īstenotājs: Iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Bērzainieši”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Bērnu rotaļu laukuma izbūve Bērzaines centrā
Paveiktais: Iesaistoties brīvprātīgajiem pagasta iedzīvotājiem un zemniekiem ar traktortehniku, tika sagatavota pamatne rotaļu elementu uzstādīšanai. Kopīgiem spēkiem tika uzstādīts rotaļu laukumiņš, krāsotas konstrukcijas.