Atpūtas vieta Vaidavas iedzīvotājiem (2023)

Atpūtas vieta Vaidavas iedzīvotājiem (2023)

Atpūtas vieta Vaidavas iedzīvotājiem (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Vaidavas iedzīvotāju iniciatīvas grupa”
Pašvaldības finansējums: EUR 943,80
Projekta mērķis:

  1. sekmēt iedzīvotāju vēlmi apmeklēt bērnu laukumu Vaidavas centrā, dažādojot brīvā laika pavadīšanu arī pieaugušajiem kopā ar bērniem;
  2. atpūtas un socializēšanās vieta Vaidavas iedzīvotājiem un viesiem ciema centrā;
  3. veidot vidi, kur neformālā gaisotnē apmainīties ar idejām tālākiem plāniem, jo netālu ir arī bibliotēka, kas kalpo kā ciemata centra vieta, kur iedzīvotāji gan saņem, gan apmainās ar informāciju par pakalpojumiem, kas pieejami pašvaldībā kā arī par notikumiem un plāniem ciematos;
  4. simboliska starta vieta, kur pulcēties iedzīvotājiem, lai sadarbotos arī uz tālākiem iedzīvotāju iniciatīvas plāniem.

Paveiktais: Uzstādītas jaunas šūpoles – atpūtas vieta iedzīvotājiem, kas dodas ar bērniem uz rotaļu laukumiņu. Līdz ar to sakārtota atpūtas vieta Vaidavas centrā, kas pieejama gan bērnu vecākiem, gan jebkuram ciemata iedzīvotājam un viesim.