Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ozolgatves” pagalma labiekārtošana (2023)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ozolgatves” pagalma labiekārtošana (2023)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ozolgatves” pagalma labiekārtošana (2023)

Projekta īstenotājs: Ozolgatves
Pašvaldības finansējums: EUR 980
Projekta mērķis: mājas pagalma labiekārtošanas turpināšana, pie katras kāpņu telpas ieejas uzstādot statīvu velosipēdu turēšanai, tādējādi radot pievilcīgu vidi Ēveles ciemam un dzīvojamās mājas pagalmā, kā arī nodrošinot mājas iedzīvotāju un viesu velosipēdu novietošanas iespējas.
Paveiktais: 2023. gada 30. septembrī mājas iedzīvotāji talkas ietvaros kopīgi uzstādīja velosipēdu turētājus pie katras kāpņu telpas. Neizpalika zupas vārīšana un kopīga pusdienošana pie iepriekš uzstādītā galda. Kopīgiem spēkiem tiek radīta pievilcīga vide Ēveles ciemam un dzīvojamās mājas pagalmā, kā arī nodrošinātas mājas iedzīvotāju un viesu velosipēdu novietošanas iespējas.