Ievērojamajam novadniekam, māksliniekam Jānim Staņislavam Rozem – 200

Ievērojamajam novadniekam, māksliniekam Jānim Staņislavam Rozem – 200

Ievērojamajam novadniekam, māksliniekam Jānim Staņislavam Rozem – 200

Ievērojamajam novadniekam, māksliniekam Jānim Staņislavam Rozem – 200
Projekta īstenotājs: Iedzīvotāju iniciatīvas grupaSavam novadam”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Stiprināt Valmieras novada identitāti un paplašināt kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu, mērķtiecīgi ieguldot materiālos un cilvēkresursus novada kultūrvēsturiskajā mantojumā. 
Paveiktais: Noorganizēts pārgājiens un Caurumkroga brīvdabas gleznu sakopšanas talka; sagatavoti atklātņu kompekti un informatīvs buklets Jāņa Staņislava Rozes un Jāņa Staņislava Birnbauma piemiņai. Materiāli apmeklētājiem pieejami Caurumkrogā – Jāņa Staņislava Rozes dzimtajā vietā, Vaidavas pagasta novadpētniecības pastāvīgajā ekspozīcijā, Valmieras muzejā Jāņa Staņislava Rozes 200.dzimšanas dienai veltītās viņa darbu izstādes apmeklētājiem.