Soliņu restaurācija māju Tirgus iela 3 un Sporta iela 4, Sedā pagalmos (2023)

Soliņu restaurācija māju Tirgus iela 3 un Sporta iela 4, Sedā pagalmos (2023)

Soliņu restaurācija māju Tirgus iela 3 un Sporta iela 4, Sedā pagalmos (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Tirgus iela 3 un Sporta iela 4 iedzīvotāji”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Mājas iedzīvotāju kopienas saliedēšana caur teritorijas labiekārtošanas talkām savas ikdienas dzīvesvides veidošanā.
Paveiktais: Sadarbojoties mājas iedzīvotājiem, pašu spēkiem izdevās izveidot labiekārtotu ārvidi mājai piegulošajā teritorijā. Projekta laikā ar jauniem koka dēļiem atjaunota bērnu smilšu kastes apmale, kā arī atjaunoti iekšpagalma atpūtas soliņi. Atpūtas soliņi izveidoti ar atzveltini, lai būtu ērta un patīkama atpūta. Iedzīvotāji notīrīja arī apaugumu ap smilšu kasti un izkopa pie smilšu kastes augošos ceriņus. Papildus teritorija apzaļumota ar puķu blokiem, kuros iedzīvotāji sastādīja rudens puķes, kā arī sīpolpuķes, kas pavasarī priecēs mājas iedzīvotājus ar skaitiem ziediem.