Projekts „Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai”

Projekts „Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai”

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:ES Kohēzijas fonds
Projekta īstenošanas termiņš:No 2022. gada 14. aprīļa līdz  2023. gada 13. decembrim  
Informācija par projekta izmaksām:Projekta kopējās izmaksas – 5 008 279,15 EUR
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117,65 EUR
Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums: 370 588,24 EUR
Projekta mērķis:Novērst Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstības infrastruktūras pārrāvumus radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmas.
Projekta galvenās aktivitātes:  Būvdarbu veikšana: – L. Laicena ielas no Valmieras autoostas rotācijas apļa pārbūve. – Jauna ceļa izbūve blakus Vecā šaursliežu dzelzceļa stigai no L. Laicena ielas līdz Cēsu ielai. – Cēsu ielas pārbūve no Vecā šaursliežu dzelzceļa līdz Valmieras pilsētas robežai.
Būvuzraudzība
Autoruzraudzība
Publicitāte:14.01.2022. Paziņojums par būvniecības ieceres “Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” publisko apspriešanu (www.valmierasnovads.lv)
03.02.2022. Prezentēs Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri (www.valmierasnovads.lv)
17.02.2022. Pašvaldība ar iedzīvotājiem apspriež Dienvidu industriālās maģistrāles ieceri Valmierā (www.valmierasnovads.lv)
11.04.2022. Notiks informatīva tikšanās par Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri (www.valmierasnovads.lv)
21.04.2022. Informatīva tikšanās par Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri (www.valmierasnovads.lv)
25.05.2022. Parakstīts līgums par Eiropas Savienības līdzfinansējumu Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecībai Valmierā (www.valmierasnovads.lv)
09.12.2022. Valmierā sākas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
02.03.2023. Valmierā turpinās Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
11.05.2023. Straujā tempā turpinās Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
16.10.2023. Valmierā noslēgumam tuvojas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
6.11.2023. Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības laikā iestādīti 190 jauni koki un izveidoti apstādījumi (www.valmierasnovads.lv)
18.12.2023. Noslēgusies Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība (informatīvas izdevums)
19.12.2023. Valmierā noslēgusies Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
29.12.2023. Ekspluatācijā pieņemta Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle (www.valmierasnovads.lv)
Kohezijas fonda logo