Valmierā noslēgumam tuvojas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība

Kopš pavasara paveikta lielākā daļa plānoto darbu Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecībā. Pašreiz intensīvākie darbi norit Linarda Laicena ielas posmā no Vidzemes Augstskolas stāvlaukuma līdz Audēju ielai. Pašreiz šajā posmā būvnieks veic noslēdzošos darbus, lai šonedēļ varētu uzsākt asfaltēšanu. Tiek veikti arī ietvju bruģēšanas darbi, kā arī dažādi noslēdzošie būvdarbi norisinās arī pārējos maģistrāles posmos.

Ielu pārbūve un atjaunošana

No Valmieras pilsētas robežas līdz Kauguru ielai, iepretī Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijai (Kaugurmuiža), izbūvētas jaunas brauktuves, kurām veikti asfaltēšanas darbi. Vēl nepieciešams izbūvēt ielas seguma virskārtu. Šajā posmā izveidots arī ielu apgaismojums, kā arī iestādīti jauni koki. 

Izbūvēts jauns ielas posms 200 m garumā, kas savieno L. Laicena ielu ar Cēsu ielu, lai no kravas transporta atslogotu Rūpniecības ielu. Izveidots arī jauns pieslēgums Zvejnieku ielai. Šajā posmā izbūvēts arī ielu apgaismojums un iestādīti koki. Cēsu ielas krustojumā ar L. Laicena ielu būs mainīta satiksmes organizācija. 

Dienvidu maģistrāles posmā no Vecā dzelzceļa uzbēruma līdz Audēju ielai būvniekam vēl nepieciešams uzklāt asfalta virskārtu, arī ietvēm. 

Visā Dienvidu maģistrālē izbūvēti inženiertīkli. Veikta arī to pārbaude. 

Ietvju un veloceliņu izbūve

Ietves ir izbūvētas posmā gar Kaugurmuižu, radot iespēju droši nokļūt pilsētas centrā kājām un ar velosipēdiem no dzīvojamā kvartāla Kadiķu, Brūkleņu, Vairogu ielā. No Valmieras autoostas apļa līdz pilsētas robežai būs kvalitatīvs veloceliņš, kas papildinās pilsētas velo ceļu tīklu, savienojot jau esošos veloceļus un maršrutus, arī izbūvēto veloceliņu Rūpniecības ielā un “Zaļo dzelzceļu” veloceļu uz bijušā šaursliežu dzelzceļa stigas. Savukārt pastaigu maršruts kļūs pieejamāks plašākai sabiedrības daļai. 

L. Laicena ielā līdz krustojumam ar Rūpniecības ielu gājēju/velo celiņam būs bruģa segums, bet tālāk līdz pat pilsētas robežai tam būs asfalta segums.

Satiksmes ierobežojumi

Autovadītāju ievērībai! Satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi ceļazīmēm, ievērot satiksmes ierobežojumus un būt īpaši vērīgiem būvdarbu zonā! Projekta īstenošanas gaitā satiksmes organizācijas shēma tiek mainīta atkarībā no būvdarbu virzības. 

Par projektu

Valmieras novada pašvaldība īsteno projektu ar mērķi sakārtot un uzlabot pilsētvidi, mikromobilitāti un vides pieejamību. Projektā paredzēts pārbūvēt L. Laicena ielu, paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no L. Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēt jaunu ielas posmu, kā arī rekonstruēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Tāpat projekts paredz atjaunot esošās un izbūvēt jaunas ielu brauktuves, izbūvējot arī ietves, veloceliņus, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, ielu apgaismojumu, kā arī veicot satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošanu un izbūvi. Apjomīgais projekts jāīsteno gada laikā. Būvniecība uzsākās 2022. gada decembrī un tai jānoslēdzas 2023. gada decembrī. Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “Limbažu ceļi”. 

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 5 008 279,15 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117,65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR.