Straujā tempā turpinās Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība

Straujā tempā turpinās Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība

Valmierā straujā tempā turpinās 2022. gada decembrī sāktā Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība. Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda Laicena ielu, paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no L. Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēt jaunu ielas posmu, kā arī rekonstruēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada decembrim.

Pašvaldība īsteno projektu ar mērķi sakārtot un uzlabot pilsētvidi, mikromobilitāti un vides pieejamību. Projekts paredz atjaunot esošās un izbūvēt jaunas ielu brauktuves, izbūvējot arī ietves, veloceliņus, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, ielu apgaismojumu, kā arī veicot satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošanu un izbūvi.

Ietves ir paredzēts izbūvēt posmā gar Kaugurmuižu, radot iespēju droši nokļūt pilsētas centrā kājām un ar velosipēdiem no dzīvojamā kvartāla Kadiķu, Brūkleņu, Vairogu ielā. No Valmieras autoostas apļa līdz pilsētas robežai būs kvalitatīvs veloceliņš, kas papildinās pilsētas velo ceļu tīklu, savienojot jau esošos veloceļus un maršrutus, arī izbūvēto veloceliņu Rūpniecības ielā un “Zaļo dzelzceļu” veloceļu uz bijušā šaursliežu dzelzceļa stigas. Savukārt pastaigu maršruts kļūs pieejamāks plašākai sabiedrības daļai. Projekta ietvaros paredzēta cietā seguma uzeja Linarda Laicena ielas galā, kur šobrīd tā ir stāva un smilšaina. Papildus ir plānots izbūvēt arī jaunu ielas posmu 200 m garumā, kas ir nepieciešams, lai no kravas transporta atslogotu Rūpniecības ielu.

Tā kā projekta nosacījumi paredz īsu būvniecības termiņu, intensīvi celtniecības darbi norisinājās ziemas mēnešos vienlaikus vairākos ielu posmos, straujo tempu saglabājot arī pašlaik. Kā informē Valmieras novada pašvaldības ceļu būvinženiere Inese Kokenberga, patlaban Cēsu ielas posmā no Kauguru ielas līdz pilsētas robežai, iepretī Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijai (Kaugurmuiža), jau tiek veikti asfaltēšanas darbi. Savukārt Linarda Laicena ielas posmā no Audēju ielas līdz Rūpniecības ielai tiek izbūvētas komunikācijas. Dažādi būvdarbi norisinās arī pārējā maģistrāles posmā.

Satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi ceļazīmēm, ievērot satiksmes ierobežojumus un būt īpaši vērīgiem būvdarbu zonā. Projekta īstenošanas gaitā satiksmes organizācijas shēma tiks mainīta atkarībā no būvdarbu virzības, kā arī būs izstrādātas lokālas satiksmes organizācijas shēmas, lai nodrošinātu piekļuvi atsevišķiem īpašumiem.

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 3 462 532,65 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117.65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR.