Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības laikā iestādīti 190 jauni koki un izveidoti apstādījumi

Dienvidu industriālās maģistrāles projekts Valmierā ir mūsdienīgas, iedzīvotājiem draudzīgas un zaļas pilsētvides attīstības piemērs.

Projekta laikā ar dažādu koku un krūmu sugu apstādījumiem labiekārtota maģistrāles zaļā zona, kā arī būtiski uzlabota infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem. Viens no projekta mērķiem bija uzlabot mikromoblitāti, radot iespēju droši nokļūt pilsētas centrā ar kājām un velosipēdiem no dzīvojamā kvartāla Kadiķu, Brūkleņu, Vairogu ielās. No Valmieras autoostas apļa līdz pilsētas robežai būs kvalitatīvs veloceliņš.

Lai pilsētvidē pastaigas un izbraucieni ar velosipēdu būtu zaļāki un ainaviskāki un samazinātos ielas ekspluatācijas laikā radītais troksnis, iestādītas liepas, priedes, ozoli, kļavas, plūškoki un citi koki un krūmi. Kopumā iestādīti 190 koki. Tie kompensē arī būvprojekta realizēšanai nepieciešamo un bīstamo koku izzāģēšanu, par ko 2022. gadā tika organizēta publiskā apspriešana.  

Katram maģistrāles posmam izvēlētas augsnei atbilstošas un satiksmes drošību neietekmējošas koku un krūmu sugas. Maģistrāles posmā no pilsētas robežas līdz Kauguru ielai visvairāk iestādītas kalnu priedes (34), Holandes liepas (30) un ogābeles (30). Posmā no Vecā dzelzceļa uzbēruma līdz Audēju ielai no kokiem iestādītas priedes (22 parastās, 21 kalnu un 9 Maķedonijas), kļavas (7 Frēmena, 4 sarkanās un 3 sudraba) un parastās lazdas (12), kā arī dažādi krūmi – parastais filadelfs, melnais plūškoks, parastais krūklis u.c. 

Šajā posmā priecē izveidotie apstādījumi pie Linarda Laicena ielas 12 mājas. Dienvidu industriālās maģistrāles projekta ieceres publiskās apspriešanas laikā mājas iedzīvotāji automašīnu novietošanas joslas vietā ielas malā vēlējās izveidot zaļo zonu ar apstādījumiem, jo koku stādījumi nebija iespējami apakšzemes gāzes komunikāciju dēļ. Savukārt posmā no Audēju ielas līdz autoostas aplim ietvju malās iestādītas dažādu sugu kļavas. 

Jāpiemin, ka kokiem, kurus projekta laikā bija paredzēts saglabāt, būvdarbu veikšanas laikā veic koku sakņu sistēmas aizsardzības, koku stumbru un vainagu aizsardzības pasākumus. 

Par projektu

Valmieras novada pašvaldība īsteno Dienvidu industriālās maģistrāles izbūvi ar mērķi sakārtot un uzlabot pilsētvidi, mikromobilitāti un vides pieejamību. Projektā paredzēts pārbūvēt L. Laicena ielu, paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no L. Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēt jaunu ielas posmu, kā arī rekonstruēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V185. Tāpat projekts paredz atjaunot esošās un izbūvēt jaunas ielu brauktuves, izbūvējot arī ietves, veloceliņus, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, ielu apgaismojumu, kā arī veicot satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošanu un izbūvi. Būvniecībai jānoslēdzas 2023. gada decembrī. Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “Limbažu ceļi”. 

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 5 008 279,15 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117,65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR.