Notiks informatīva tikšanās par Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri

Notiks informatīva tikšanās par Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri

Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos par projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” būvniecības ieceri ceturtdien, 21. aprīlī, plkst. 18.00 Valmieras kultūras centra Kamerzālē.

Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda Laicena ielu, izbūvēt jaunu ielas posmu paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai un pārbūvēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Darbu laikā atjaunos ielas brauktuvi, veiks pārbūvi, kā arī izbūvēs ietves un veloceļu. Minētajā ielas posmā pārbūvēs lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, ielu apgaismojuma tīklus, atjaunos un izbūvēs satiksmes organizācijas līdzekļus

7. februārī norisinājās būvniecības ieceres publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji uzdeva jautājumus par būvniecības ieceri un pauda savus priekšlikumus par izmaiņām projektā. Prezentācijas pasākuma noslēgumā iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji vienojās, ka šāda tikšanās notiks arī nākamajā būvprojekta izstrādes stadijā.

Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceres un koku ciršanas publiskās apspriešanas noslēdzās 11. februārī. Kopumā pašvaldība saņēma 43 iesniegumus par būvniecības ieceri. Saņemtos priekšlikumus izskatīja Valmieras novada Būvvalde.

Pēc publiskās apspriešanas pašvaldība aicināja Linarda Laicena ielas 12 mājas iedzīvotājus analizēt iekšpagalma autostāvlaukuma kapacitāti un vienoties, vai ielas malā mājas pusē ir nepieciešamas stāvvietas, vai tās projektā aizvietot ar koku stādījumiem. Par šo jautājumu mājas apsaimniekotājs organizēja dzīvokļu īpašnieku aptauju, kurā vairākums iedzīvotāju norādīja, ka ielas malā nav nepieciešamas stāvvietas. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, projektā ieviestas izmaiņas, ielas malā pie mājas paredzot izveidot zaļo zonu ar apstādījumiem, jo koku stādījumi nav iespējami apakšzemes gāzes komunikāciju dēļ.

Balstoties uz publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem, speciālisti analizēja un diskutēja arī par satiksmes organizāciju Cēsu ielas posmā no krustojuma ar Rūpniecības ielu līdz jaunajam krustojumam ar Linarda Laicena ielu. Projektā paredzēts, ka šajā posmā tiks saglabāta satiksme vienā virzienā, braucot Cēsu virzienā. Iebraucot pilsētā pa Cēsu ielu, satiksme šajā krustojumā tiks novirzīta tikai pa Linarda Laicena ielu.

Mainīta Kauguru – Cēsu ielas krustojuma konfigurācija, kā arī labots Brūkleņu ielas un Vairogu ielas pieslēgums plānotajam rotācijas aplim krustojumā ar Cēsu ielu. Koriģēts Lodes ielas pieslēgums Cēsu ielai, kā arī pēc Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona lūguma pie militārās bāzes teritorijas Cēsu ielu 54 paredzēts izveidot autostāvvietas.

Visā projektā precizēts izbūvējamo ielu aprīkojums un labiekārtojums atbilstoši inženierkomunikāciju izvietojumam un tehniskajām iespējām.

21. aprīlī paredzēts iepazīstināt iedzīvotājus ar izmaiņām projektā, kas veiktas pēc saņemtajiem iedzīvotāju ierosinājumiem un ekspertu piedāvātājiem risinājumiem.