Valmierā sākas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība

Valmierā sākas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība

Šonedēļ Valmierā sākusies Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība. Projektā paredzēts pārbūvēt Linarda Laicena ielu, paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no L. Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēt jaunu ielas posmu, kā arī rekonstruēt Cēsu ielu posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada decembrim.

Tā kā projekta nosacījumi paredz īsu būvniecības termiņu, būvdarbi norisināsies arī ziemas periodā, vienlaikus vairākos ielu posmos. Jau šobrīd notiek sagatavošanās būvniecībai – krūmu izciršana, zīmju uzstādīšana un citi darbi. No 12. decembra sāksies būvdarbi L. Laicena ielas posmā no Rūpniecības ielai līdz Vecā dzelzceļa uzbērumam un Cēsu ielā posmā no Kauguru ielas līdz pilsētas robežai. Šajā posmā satiksme tiks organizēta gar Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona teritoriju (Kaugurmuižu) abos virzienos. Līdz nākamā gada pavasarim nav plānoti būvdarbi L. Laicena ielas posmā no Cēsu ielas rotācijas apļa līdz Rūpniecības ielai.

Satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi ceļazīmēm un ievērot satiksmes ierobežojumus. Projekta īstenošanas gaitā satiksmes organizācijas shēma tiks mainīta atkarībā no būvdarbu virzības, kā arī būs izstrādātas lokālas satiksmes organizācijas shēmas, lai nodrošinātu piekļuvi atsevišķiem īpašumiem.

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 3 462 532,65 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117.65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR.

Kohezijas fonda logo